4 dấu hiệu cho thấy bạn đã sẵn sàng đi trên Con đường Trong Suốt

Dành cho những người bạn yêu quý đang bắt đầu bước đi trên con đường này:

1. Bạn quyết định dồn toàn tâm toàn ý tu tập để kết thúc mọi đau khổ của luân hồi sinh tử ngay trong chính cuộc đời này, bằng chính thân người bạn đang may mắn có được này. Mục tiêu tu tập của bạn không phải để đạt kết quả trong những đời sau hay để lên một cõi diệu kỳ nào khác.

2. Bạn quyết định dứt khoát cần phải tiêu diệt tận gốc ảo tưởng rằng bạn là thân thể, tâm trí hay một “cái tôi” bất biến, trường tồn, tách rời với thế giới. Bạn quyết định từ bỏ lối sống luôn làm mọi thứ để thỏa mãn cái tôi này. Ngược lại, bạn sẵn sàng làm những điều cần thiết để tiêu diệt ảo tưởng về cái tôi, cho dù điều đó có khó khăn đến mấy và làm ảnh hưởng tới “cái tôi” của bạn mạnh mẽ đến mức nào.

3. Bạn hiểu rằng bản tính tự nhiên của bạn vốn luôn luôn tốt đẹp, thanh tịnh và hoàn hảo. Bạn không phải cái gì khác ngoài chính bản tính tự nhiên này. Vì thế, từ bỏ cái tôi ảo tưởng, bạn quyết tâm hòa nhập hoàn toàn và trọn vẹn vào bản tính tự nhiên, Phật tính, vốn có sẵn này.

4. Bạn làm tất cả những điều trên không chỉ với mục tiêu giải thoát cho mình mà còn để giúp đỡ tất cả mọi người và mọi loài hết sạch khổ đau, đạt được hạnh phúc, giác ngộ và giải thoát như bạn.

❤️,
Trong Suốt

Hà Nội 16/4/2015

Xem bản tiếng Anh tại đây