Bạn chỉ cần gõ cửa

Những người tìm kiếm tâm linh thường đọc trang Trong Suốt và hỏi: “Trong Suốt, tại sao tôi lại đến đây, mục đích cuộc đời này của tôi là gì?”.
Trong Suốt thường trả lời rằng: “Bạn yêu quý, nếu bạn đã đến tìm và có niềm tin vào tôi, thì bạn đến với cuộc đời này chỉ vì một mục đích duy nhất: khám phá sự thật vĩ đại nhất về chính bạn, rằng bạn không phải là một cái tôi nhỏ bé đầy sợ hãi và đau khổ. Bạn chính là Phật, là sự thật vĩnh hằng, đang biểu hiện mình trong từng khoảnh khắc dưới dạng mọi kinh nghiệm sống động, hoàn hảo, và không bao giờ có thể ô nhiễm bất kể nó là gì!
Đó là sự thật duy nhất, mọi thứ khác chỉ là những câu chuyện bạn tưởng tượng ra về chính mình. Và Trong Suốt luôn ở đây để giúp bạn nhận ra sự thật này.
Bạn chỉ cần gõ cửa…”