Báo hiếu hoàn hảo nhất

Tặng những người bạn yêu quý trong nhóm Bồ Đề Tâm và nhóm Om mani padme hum, nhân ngày báo hiếu Vu lan 2011

*

Với những người có ông bà, cha mẹ đã thành quá cố

Không còn cơ hội nào chăm sóc cho người đẻ ra mình

Liệu báo hiếu có phải là xây nhà mồ đồ sộ và làm giỗ bằng những bữa tiệc linh đình?

Hay tìm thầy cúng lễ đúng bài để thêm phần chắc chắn?

 

Những việc này để thỏa mãn nhu cầu của người sống hơn là của người đã mất

Hãy hiểu rằng ông bà tổ tiên dù bao nhiêu đời đều có mối dây liên hệ nghiệp với mình

Hãy báo hiếu người đã khuất một cách thông minh

Bằng việc đơn giản sống một cuộc đời có ích

 

Mỗi bát cơm, manh áo để nuôi mình khôn lớn

Đều là do mồ hôi, công sức của cha mẹ, ông bà…

Vì vậy mỗi việc ta làm đều có sự góp phần của ông cha

Dù một việc thiện hay một hành vi bất thiện

 

Dù nhỏ nhất như di tay giết vài con kiến

Hay to như cứu sống mấy chục mạng người

Có được thân này đều nhờ bát cơm và tâm sức ngày xưa của cha mẹ ta thôi

Nên ta đang liên tục tích tập nghiệp cho ông bà, cha mẹ

 

Hãy biến bát cơm ngày xưa thành nghiệp tốt

Và hạn chế biến chúng thành những nghiệp tiêu cực, sai lầm

Nghiệp tốt là hành động vì hạnh phúc của tha nhân

Và tốt hơn nữa là dẫn người ta về Phật pháp

 

Cứu một người còn hơn xây chín tòa bảo tháp

Dẫn một người tới Pháp thì còn hơn cứu sống họ muôn đời

Vì dù cứu đi cứu lại thì đau khổ vẫn tới với họ không nguôi

Chỉ có Pháp là điều duy nhất giúp họ chấm dứt hoàn toàn đau khổ

 

Hãy tu tập để giúp mình giác ngộ

Và không ngừng làm việc để giác ngộ mọi người

Những việc này liên tục tạo ra công đức không ngơi

Cho ông bà, tổ tiên… và những ai giúp ta khôn lớn

 

So với cúng bái thì đây là việc làm vô cùng thiết thực

Vì luật nhân quả sẽ mang hạnh phúc tới cho ông bà ở nhiều đời

Dù bạn không nghĩ mình đang báo hiếu thì đây vẫn là cách báo hiếu tuyệt vời

Làm việc này một cách tự nhiên chính là Báo hiếu hoàn hảo nhất.