Bốn trụ cột của tính Không

Hỏi: Thưa thầy Trong Suốt, trên con đường Trong suốt, các giáo lý cần thiết để chứng ngộ Tính Không là gì ạ?

Thầy Trong Suốt: Có bốn trụ cột của Tính không là:

1. Vô tự tính!
2. Không một vật!
3. Tất cả chỉ là khái niệm!
4. Đại lừa dối!

Sau đó, bạn thực hành Đại Toàn thiện Tregchod và Thodgal để chứng ngộ hoàn toàn Tính Không.

❤️,
Trong Suốt

(Trích bài nói chuyện “Chứng ngộ Tính Không trên Con đường Trong suốt” – đợt nhập thất tại Hà Nội, 09/2018)

Xem bản tiếng Anh tại đây