Cả quá khứ, tương lai và hiện tại đều đang tồn tại cùng nhau trong cái đang là!

Làm thế nào lại như thế được?
Ở trong thời điểm bạn đọc bài viết này, mọi điều xảy ra trong quá khứ, dù chỉ một giây trước, đã biến mất. Những gì sẽ xảy ra trong tương lai, dù chỉ một giây sau, vẫn chưa xảy ra. Cả quá khứ và tương lai ngay giây phút này đều không tồn tại.
Quá khứ chỉ là trí nhớ, tương lai chỉ là sự tưởng tượng, cả trí nhớ và sự tưởng tượng đều chỉ là những suy nghĩ. Cả quá khứ – trí nhớ và tương lai – tưởng tượng đều là những suy nghĩ xảy ra trong hiện tại!
Trong bất kỳ một khoảnh khắc nào, cả quá khứ và tương lai đều không tồn tại, chỉ có hiện tại đang xảy ra. Nhưng ngay cả “hiện tại” cũng là một khái niệm dùng để miêu tả sự đang là, không thể nào dùng suy nghĩ nắm bắt được cái hiện tại, vì vừa nắm bắt nó đã trở thành quá khứ.
Như vậy cả quá khứ, tương lai và hiện tại đều chỉ là các khái niệm của tâm trí, cả ba cùng là những suy nghĩ đang xảy ra trong cái đang là.
Thời gian không có thật, quá khứ, hiện tại, tương lai chỉ là các tưởng của một loại tâm trí đang cố gắng nắm bắt và miêu tả thực tại. Như vậy điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không còn tưởng tượng về quá khứ, hiện tại, tương lai? Dù bạn có tưởng tượng hay không, thực tại – cái đang là vẫn đang diễn ra liên tục.
Bạn có thể lựa chọn giữa việc tiếp tục sống trong ảo tưởng về thời gian, và như thế bỏ quên thực tại. Hoặc bạn có thể chọn nhận ra chúng chỉ là tâm trí và dừng những tưởng tượng này lại để tiếp xúc trực tiếp, trọn vẹn với cái đang là.
Lựa chọn thứ nhất sẽ làm bạn quanh quẩn với việc tìm kiếm gì đó trong tương lai, chạy đi chạy lại giữa hi vọng, sợ hãi và đau khổ. Lựa chọn thứ hai sẽ giúp bạn kinh nghiệm một niềm hạnh phúc mới, ở sẵn nơi đây, ngay trong hiện tại mà không cần phải làm thêm bất cứ điều gì.
Chúc bạn đưa ra được lựa chọn sáng suốt nhất của mình  🙂
Yêu quý bạn
Trong Suốt