Chân lý chỉ có một

Hỏi: Thưa anh Trong Suốt và mọi người, hiện em đang dành một khoảng thời gian để đọc và ảnh hưởng bởi đạo Phật. Căn bản thì đa số Việt Nam mình theo Phật giáo Trung Quốc nhưng gần đây cũng có rất nhiều người chủ trương xây dựng và phát triển lại Phật giáo Nguyên thủy. Vì em cũng còn nhỏ tuổi, chưa được biết nhiều về giáo lý của Phật giáo Nguyên thủy và Phật giáo Phát triển nên kính mong Trong Suốt khuyên em nên học cái nào?

Thầy Trong Suốt: Giáo lý thì có chia làm Nam và Bắc, người ta gọi Đại Thừa là Bắc tông và Nguyên thủy là Nam tông. Lý do là Phật giáo phát triển – Đại Thừa đi về phương Bắc, đặc biệt phát triển ở Trung Quốc còn Phật giáo Nguyên thủy đi về phía Nam, phát triển ở một số nước khác.

Tuy rằng giáo lý thì có Nam và Bắc nhưng chân lý thì có hai chân lý không? Có Bắc chân lý và Nam chân lý không? Có Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung… nhưng không thể có Bắc chân lý và Nam chân lý được. Chân lý chỉ có một.

Trích trà đàm: “Sửa bên trong là con đường duy nhất để hạnh phúc” – Đà Nẵng, tháng 3/2016

🌼 Bạn có thể tìm thấy bản đầy đủ tại link sau:
Ghi âm:      Tại đây.
Bản PDF:    Tại đây.

🌼 Danh sách toàn bộ các buổi trà đàm có thể tìm thấy: Tại đây.

🌼 Download Trà Đàm Trong Suốt App tại đây