Có Thần Tài, Thần Lộc hay không?

Một bạn nữ: Thầy cho em hỏi là có thần tài thần lộc không ạ? Mọi người bảo nếu mà rước thần về mà thờ thần không cẩn thận thì sẽ không tốt. Nhưng mà em không hiểu thế nào là tốt?

Thầy Trong Suốt: Có chứ! Có thần tài, thần lộc. Có thần mưa, thần gió, các loại thần…

Ví dụ thế này cho dễ hiểu: 
Ở phường, có Chủ tịch phường, Công an phường; ở quận có Công an quận, Chủ tịch quận…Cũng như người, thần sống ở những cõi trời và họ cũng có nhiệm vụ như làm mưa làm gió, hay quản lý giống chức năng của Chủ tịch quận, Chủ tịch phường.

Có rất nhiều vị thần, từ thấp đến cao. Nhưng họ không thể ban cho mình tất cả mọi thứ. Ví như, mình có thể cho con kiến một cục đường, thì ông thần, có nhiều quyền lực hơn, có thể cho mình một cái gì đó.

Tuy nhiên mình có thể cho con kiến hạnh phúc không? Chịu! Ông thần cũng thế. Có thể do có quyền lực hơn nên ông thần có thể cho mình ít tiền, nhưng không bao giờ cho mình được hạnh phúc, trí tuệ. Thần có hạn chế của thần. Thần cũng cần phải tu hành thì mới thay đổi được đau khổ của riêng họ, bởi thần cũng đau khổ mà.

Vì vậy, thần không phải là người để mình nương tựa vào. Giống như không ai nương tựa vào chủ tịch phường để hạnh phúc vậy. Mình có thể xin hay “nhờ vả” kiểu: “Anh ơi, em đói quá, anh cho em một cục đường!” thì mình xin Thần là: “Thần ơi, năm nay con làm ăn kém quá, xin Thần cho con ít lộc!”.

Nếu mà ông thần ấy nghe được và có đủ duyên, đủ điều kiện thì mình mới được, không thì thôi. Suy cho cùng, tất cả đều là nhân quả của mình hết, không phải thần ban cho. Nếu xin mà thần cho, thì bản chất cũng là nhân quả mà ra, chứ không có thần nào vượt được nhân quả. 

Không ai thắng được nhân quả hết!

Trích Trà đàm : Hỏi đáp tâm linh ( SG 09/12/2017) 

Bạn có thể tìm thấy bản đầy đủ tại link sau:

🌼 Ghi âm:

https://trongsuot.com/files/2017.12.09_Tra_dam_hoi_dap_thuc_hanh_tam_linh

🌼 Danh sách toàn bộ các buổi trà đàm có thể tìm thấy ở đây:
https://trongsuot.com/tra-dam-trong-suot/

🌼 Download Trà Đàm Trong Suốt App tại đây 

Link IOS: https://itunes.apple.com/app/id1251042070
Link Android: https://play.google.com/store/apps/d etails