Cuộc đời chỉ là giấc mơ

Không nhận ra cuộc đời chỉ là một giấc mơ, người vô minh gán lên mỗi sự kiện một tầm quan trọng khác nhau, rồi theo đuổi các mục đích riêng của mình, đắm chìm trong ham muốn và sợ hãi.

Người đã khám phá ra sự thật nhìn các hiện tượng như ở trong mơ, không hiện tượng nào quan trọng hơn hiện tượng nào. Mọi thứ xảy ra đều bình đẳng như nhau trong Cái đang là. Hân hoan nhảy múa giữa các hình tướng huyễn ảo, Bậc giác ngộ làm mọi việc hoàn toàn vì người khác, trong trí tuệ và tình thương.

Trong Suốt xin cầu nguyện rằng bạn sẽ sớm thức tỉnh từ giấc mơ này.

Yêu quý bạn
Trong Suốt

Xem bản dịch tiếng Anh tại đây