Đừng phán xét người khác

Phán xét là một “cảm xúc” tiêu cực, dù không mong muốn
Khi có ai đó làm gì trái với những tiêu chuẩn của con
Nhưng con hãy nhớ rằng, mỗi người đều có một lịch sử và mang theo những di sản khác nhau
Mỗi người đều đang làm điều họ tốt nhất mà họ có thể làm
Dựa trên những gì họ học được cho tới thời điểm này
Cũng giống như con!

Yêu quý bạn!
Trong Suốt