Dưới ánh sáng rực rỡ của mặt trời nhận biết

Tôi đã từng sợ hãi con rắn gớm ghiếc và nguy hiểm này
Rồi lại cười lăn lộn ra khi biết
Đó chỉ là một sợi dây không gì khác
Sợ hãi và niềm vui chỉ cách nhau một khoảnh khắc mà thôi!

Câu hỏi làm thế nào để tiêu diệt con rắn
Trở nên thật buồn cười
Khi ở nơi đó,
Em rắn chưa bao giờ tồn tại!

Khổ đau và hạnh phúc chỉ khác nhau
Ở chỗ nhận ra hay không, cái tôi là không có thật
Nếu bạn nhận ra
Những lo lắng và đấu tranh để tiêu diệt cái tôi
Sẽ hoàn toàn tan biến

Giờ đây tôi vui hưởng các ảo ảnh mà không hề sợ hãi
Và vẫn dùng từ “tôi” để liên lạc với mọi người
Nhưng suy nghĩ “có tôi” đã bị đốt cháy mất rồi
Dưới ánh sáng rực rỡ của mặt trời Nhận biết

Yêu quý bạn!
Trong Suốt