Con đường Trong Suốt

Trên bề mặt thì cuộc sống thật muôn màu, nhưng trong sâu thẳm, ai cũng chỉ đang làm điều tốt nhất để tìm hạnh phúc. Thế nhưng giữa những ngọn sóng cuồn cuộn của vô thường thì sự nghiệp, gia đình, tình yêu và sức khỏe… có điều gì là thực sự bền vững?

Quay cuồng giữa những lo lắng và hi vọng không ngừng nghỉ, nỗ lực sửa bên ngoài cũng chỉ mang đến cho bạn những niềm vui thoáng chốc. Chờ đợi sẵn là những nỗi khổ hoàn toàn có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát, vượt quá khả năng chịu đựng của bạn. Chúng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Vì sao an lạc thực sự không thể được tìm thấy ở bên ngoài? Đơn giản vì nó chưa bao giờ nằm ở đó. Thầy Trong Suốt nói với bạn rằng: “Sửa bên trong là con đường duy nhất để đi đến hạnh phúc”. Con đường Trong Suốt là nơi bạn tìm hiểu cách hướng vào bên trong để tìm hạnh phúc không điều kiện. Đó là con đường đưa trí tuệ, tình thương và sự cảm thông vào cách bạn sống mỗi ngày.

Với những chia sẻ sống động từ kinh nghiệm cá nhân, những phương pháp thực hành đơn giản mà vô cùng mạnh mẽ, những sự chuyển hóa trực tiếp từ tham lam, sân hận, nhầm lẫn thành tình thương, sự sáng suốt và hành động vì người khác, nếu bạn thấy rằng cần một hướng đi như thế, thì cùng nhau, chúng ta sẽ về nhà, bạn nhé!