Hiện tại là kho báu không bao giờ có thể tách rời

Khi nhận ra hiện tại là kho báu,
Không bao giờ có thể tách rời
Bạn không cần phải mong chờ chấp nhận,
Hay lo sợ bị người khác chối từ
Không cần phải khoe khoang,
Giả vờ về những điều mình không có
Từ bỏ cái tôi,
Hòa nhập vào cái đang là
Bạn chỉ cần,
Đơn giản thế thôi!

*

Trong Suốt viết những dòng này để chia sẻ với bạn con đường trở về ngôi nhà thực sự của mình.
Yêu quý bạn
Trong Suốt
Xem bản tiếng Anh tại đây