Khi đã khám phá ra bản tính tự nhiên của mình

Khi đã khám phá ra bản tính tự nhiên của mình.
Cho dù bất kỳ điều gì xảy ra.
Hãy luôn duy trì trạng thái:
Trống không – Sáng tỏ – Nhận biết.
Trong tất cả các kinh nghiệm của bạn.
Cho tới khi điều đó diễn ra một cách không nỗ lực, tự nhiên, tự phát.

Yêu quý bạn,
Trong Suốt.

Xem bản tiếng Anh tại đây