Khi mặt trời của trí tuệ toả ánh sáng ấm áp

Khi mặt trời của trí tuệ toả ánh sáng ấm áp, bóng tối của sự bám chặt vào thân thể và suy nghĩ sẽ tan biến.
Thấm đẫm an lạc trong buổi sáng bình minh của cái đang là, liên tục, không gián đoạn, cảm giác về sự tách rời tan biến, và cái tôi biến mất.

Đó chính là kiến và thiền trên con đường Trong Suốt.

❤,
Trong Suốt

Xem bản tiếng Anh tại đây