Khi nào thì suy nghĩ sẽ trở thành đồng minh?

Nếu có một đốm lửa nhỏ, ném củi vào thì nó dập tắt, nhưng ném củi vào một đống lửa nó sẽ càng cháy to.

Khi kinh nghiệm Sáng tỏ của con mới chỉ là đốm lửa nhỏ, ném một vài suy nghĩ vào thì nó dập tắt.

Còn nếu con đã hợp nhất với Sáng tỏ rồi, vứt một đống suy nghĩ vào sẽ không dập tắt nổi, mà làm Sáng tỏ bùng cháy càng rực rỡ. Suy nghĩ chính là thức ăn cho Sáng tỏ.

Đổi thái độ về suy nghĩ. Không tin vào nó, nhìn nó như người lớn nhìn trẻ con, thích chơi gì thì chơi. Không nghe lời nó, để nó chơi những trò chơi của Sáng tỏ, thì Sáng tỏ sẽ chỉ càng trở nên rạng rỡ hơn.

Suy nghĩ chỉ đáng sợ khi bị tin vào thôi.

Đã không tin thì sẽ không theo.

Đã không theo thì suy nghĩ không còn là kẻ thù đáng sợ, mà thành đồng minh làm tăng cường sự rạng rỡ của Sáng tỏ.

Khi đó, bất kỳ điều gì xảy ra cũng chỉ là sự làm quen với giác ngộ.

Yêu quý bạn,
Trong Suốt

Hà Nội, 08/10/2018
Xem bản tiếng Anh tại đây