Kiến, Thiền, Hành và Quả

Tất cả là Nhận Biết không có gì khác, đó là Kiến
Ở trong dòng chảy liên tục của không điểm quy chiếu, đó là Thiền
Hành động bất chợt và không trù tính, đó là Hành
Tận hưởng “rút lãi theo ngày”, đó là Quả.

Yêu quý bạn,
Trong Suốt

Trích bài pháp, “Thực hành không điểm quy chiếu dư lào,” Hà Nội 23/12/2018
Xem bản dịch tiếng Anh tại đây