Làm gì cũng phải tìm mấu chốt

“Làm cái gì cũng phải tìm mấu chốt. Kể cả em có tu hành thì cũng phải tìm mấu chốt là gì. Không phải chỉ có đời mà tu hành cũng thế thôi. Có thiên Kinh vạn quyển của nhà Phật đọc bao giờ mới hết được. Có vô số Pháp môn tu hành khác nhau, không bao giờ tu hết được.

Nhưng biết được mấu chốt là gì thì mình sẽ làm được. Còn đời cũng thế thôi. Sếp, mấu chốt ông ấy là gì? Chồng, mấu chốt là gì? Vợ, mấu chốt là gì? Chỉ cần đủ sâu sắc, em biết điểm mấu chốt đấy và làm nó bằng được. Cứ làm thôi, làm nhiều sẽ được. Thì em trở thành một người lười sâu sắc”.

Trích trà đàm: “Chìa khóa để chuyển hóa lười biếng thành trí tuệ và hành động” – Đà Nẵng, 2016

***

🌼 Bạn có thể tìm thấy bản đầy đủ tại link sau:
Ghi âm:      Tại đây.
Bản PDF:    Tại đây.

🌼 Danh sách toàn bộ các buổi trà đàm có thể tìm thấy: Tại đây.

🌼 Download Trà Đàm Trong Suốt App tại đây