Làm thế nào để hết khổ tâm vì bệnh?

Hỏi: Thưa thầy, chị con bị bệnh nhiều, hay khổ tâm. Làm thế nào để chị con có thể quên đi bệnh ạ?

Đáp: Cách duy nhất để không bị khổ tâm vì bệnh là thấy mình không có bệnh.

Muốn thấy mình không có bệnh, phải thấy mình không phải là thân thể này. Tất cả mọi người đều bị tin rằng tôi là thân thể này, nên khi thân thể này bệnh thì tin rằng tôi có bệnh. Mà đã có bệnh thì làm sao sống hoàn toàn tự do được.

Đã tin là tôi có bệnh, thì không khổ tâm ít, cũng khổ tâm nhiều. Lạc quan đến mấy cũng có lúc khổ tâm. Chị phải tập để chị thấy rằng, chị không phải là thân thể này. Khi đấy, chắc chắn là hết khổ.

Cách duy nhất để thấy tôi không phải là thân thể này là gì? Là thực hành Phật pháp. Đức Phật đã dạy rất nhiều giáo pháp để thấy không ai là thân thể này hết. Thân thể này vô chủ, nó chỉ là khối thịt lặp đi lặp lại các hoạt động này kia, còn không ai là thân thể này. Không ai là chủ nó, không ai là nó cả. Thế thì hết bệnh luôn.

Tập đến trình độ đấy chẳng thấy bệnh đâu cả. Thân thể bệnh kệ nó, mình có là thân thể này đâu. Thế là hết bệnh. Đặc biệt, những người bệnh hiểm nghèo, ung thư, HIV mà muốn không khổ tâm, cách thầy vừa nói là cách duy nhất.

Thực hành Phật Pháp đúng đắn, ra khỏi trạng thái tôi là thân thể này, lập tức mọi bệnh tật biến mất hết. Thế thì phải đến đoạn đấy thôi. Nếu cứ tin mình là thân thể này, nó đau – thì mình đau, nó nóng – mình sẽ nóng, nó lạnh – mình sẽ lạnh, nó ung thư – mình ung thư, thì làm sao hết khổ được.

Trích Trà đàm: “Hỏi đáp trong thực hành thiền và tâm linh” – Sài Gòn, tháng 4/2018

***

🌼 Bạn có thể tìm thấy bản đầy đủ tại link sau:
Ghi âm:      Tại đây.
Bản PDF:    Đang cập nhật

🌼 Danh sách toàn bộ các buổi trà đàm có thể tìm thấy: Tại đây.

🌼 Download Trà Đàm Trong Suốt App tại đây