Mở rộng mình ra với cái đang là

Mỗi khi bạn làm điều gì đó với mục đích chỉ cho riêng mình, bạn đang siết chặt hơn sự bám chấp vào thân thể và tâm trí.

Mỗi khi bạn làm điều gì với mục đích đem lại lợi ích cho cả bạn và người khác, bạn đang mở rộng mình ra với Cái đang là: rỗng rang và hoà làm một .
Yêu quý bạn
Trong Suốt