Nếu không đi thì không thể đến. Phải đi!

Hỏi: Thưa anh, làm thế nào để biết một người thầy đã giác ngộ hay là chưa để mà theo. Thực sự em không biết một vị giác ngộ thì có những biểu hiện thế nào nữa: đạo mạo, sống trên chùa hay là người đi vào đời?

Thầy Trong Suốt: 
Nhân duyên của mỗi người khác nhau. Nếu ví dụ em rất tin vào những ông sư đạo mạo, có tiếng, thì có thể em có duyên gặp những người đấy để họ giúp em. Bậc giác ngộ đấy, Bồ Tát đấy sẽ tái sinh, hoá thân thành ông sư đạo mạo có tiếng để giúp em ra khỏi đau khổ. Bồ Tát chỉ quan tâm giúp người ta ra khỏi đau khổ thôi, chứ Bồ Tát cũng chẳng quan tâm người ta nghĩ mình là ai.

Thế nhưng nếu em thuộc loại thích những ông thầy hay đi chơi, đi du lịch khắp nơi, ăn mặn, nói tục thì có khi một ông sư hay một bậc giác ngộ như vậy gặp em, em lại thích. Thì đấy là cách hành trạng, cách giúp đỡ chúng sinh của Bồ Tát.

Còn nếu em toàn nghi ngờ như bây giờ thì không bao giờ học tập được. Suốt ngày nghi ngờ ông này có giác ngộ không, ông kia có giác ngộ không trong khi trình độ của mình không bao giờ biết nổi là người ta có giác ngộ không. Thì em phải đi con đường đã, phải đi tìm một người có thể không nổi tiếng bằng những người đấy, nhưng người ta giúp mình tiến bộ được. Xong rồi nếu thấy người thầy này không phải người thầy tốt, bỏ! Đi tìm người khác. Thực dụng nhất là như thế. Vì nếu không đi thì mình không đến được, phải đi.

Trích trà đàm: “Bạn làm gì với những mối nguy hiểm từ thiên tai và xã hội” – Đà Nẵng, ngày 1/10/2016
***

🌼 Bạn có thể tìm thấy bản đầy đủ tại link sau:
Ghi âm:      Tại đây.

🌼 Danh sách toàn bộ các buổi trà đàm có thể tìm thấy: Tại đây.

🌼 Download Trà Đàm Trong Suốt App tại đây