Nếu quá vội vã

Nếu quá vội vã để đạt tới giác ngộ, bạn sẽ quên mất sống những giây phút hiện tại một cách đầy đủ nhất. Hãy dành thời gian sống trọn vẹn từng khoảnh khắc trong chuyến du hành. Bởi thực sự, giữa cái đích cuối cùng và chuyến du hành, cái nào mới là quan trọng?
Chỉ bạn mới có thể trả lời câu hỏi này. Và trong ánh sáng của giác ngộ, bạn sẽ nhận ra Sự thật.
Yêu quý bạn
Trong Suốt