Những bông hoa đẹp từ thầy Atisha

Nhân dịp được một vài người bạn trong nhóm tập gửi cho một số lời khuyên của đại sư Atisha (982-1054), Trong Suốt xin chia sẻ cùng các bạn:

*

Cách tốt nhất bạn có thể giúp đỡ người khác là dẫn dắt họ đến với Pháp.

Cách tốt nhất họ có thể đón nhận sự giúp đỡ là chuyển tâm hướng về Pháp.

Vị Thầy tâm linh tuyệt vời nhất là người tấn công vào những lỗi lầm tiềm ẩn của bạn.

Giáo huấn xuất sắc nhất là giáo huấn đánh trúng vào những lỗi lầm đó.

Những người bạn tuyệt hảo nhất là chánh niệm và tỉnh giác.

Sự khích lệ tốt lành nhất là kẻ thù, chướng ngại và đau khổ của bệnh tật.

Phương pháp thiện xảo nhất là không tạo tác bất kỳ điều gì.

*

Và 13 điều cao cả nhất của Bồ Đề Tâm:

1. Thành tựu cao nhất là chứng ngộ vô ngã

2. Đáng giá nhất là làm chủ tâm mình

3. Phẩm chất cao quý nhất là quan tâm phục vụ người khác

4. Trì giới cao nhất là luôn tỉnh giác

5. Linh dược tối thượng là tính Không của tất cả mọi điều

6. Hành vi cao nhất là không thuận theo những cách thức thế gian

7.  Kỳ diệu nhất là chuyển hóa được ham muốn

8. Bố thí cao nhất được tìm trong xả bỏ

9. Tốt lành nhất là tâm an tịnh

10. Nhẫn nhục cao nhất là hạnh khiêm cung

11. Tinh tấn cao nhất là không bám chấp vào kết quả hoạt động

12. Thiền định cao nhất là một tâm buông xả

13. Trí tuệ cao nhất là nhìn xuyên thấu các hiện tượng biểu hiện