Suy nghĩ chỉ là tô điểm của thực tại

Suy nghĩ chưa bao giờ diễn tả được thực tại và cũng không thể nào diễn tả được thực tại. Ngược lại, nếu tin vào suy nghĩ là đã làm méo mó thực tại. Nếu không tin vào suy nghĩ thì suy nghĩ chỉ là tô điểm của thực tại, làm cho thực tại phong phú, rực rỡ hơn.

❤️,
Trong Suốt
(Trích bài nói chuyện “Chữa lành mọi vết thương”, Hà Nội ngày 27/02/2019)

Xem bản dịch tiếng Anh tại đây