Thế giới này hoàn toàn là do tâm tạo

Một thứ là thật hay giả là do cảm giác của mình đối với nó mãnh liệt hay nhạt nhòa. Cái gì mang lại cảm giác mãnh liệt hơn thì cái đó thật hơn.

Nhà Phật nói rằng, tất cả mọi thứ trên thế giới này hoàn toàn là do tâm tạo, đều do tâm tưởng tượng ra hết, nghĩa là đều do tâm diễn dịch ra hết. Ví dụ như: tâm con mọt sẽ thấy cái bàn này mềm, thì mềm chính là do tâm tạo; còn đối với con người cái bàn là cứng, thì cứng là do tâm tạo ra.

Như vậy bản chất mọi thứ đều không biết chắc chắn thật – giả, nhưng cái cách mình gán cảm giác với đối tượng làm cho mình cảm thấy đối tượng là thật hay giả.

Trích trà đàm “Tham lam – Nguồn gốc yêu thương và sáng tạo” – Hà Nội, 2012.

***

🌼 Bạn có thể tìm thấy bản đầy đủ tại link sau:
Ghi âm:      Tại đây.
Bản PDF:    Tại đây.

🌼 Danh sách toàn bộ các buổi trà đàm có thể tìm thấy: Tại đây.

🌼 Download Trà Đàm Trong Suốt App tại đây