Thế nào là Bồ Đề Tâm thực sự?

Trước khi ở trong Sáng tỏ không khái niệm, con vẫn cần phải thực hành tịnh hoá, tích tập công đức, và phát triển Bồ Đề Tâm.

Khi con ở trong Sáng tỏ thực sự thì bất kỳ việc gì con làm cũng chính là lợi ích cho xung quanh, tự con tịnh hoá và tích tập công đức.
Con trở thành nguồn sáng cho mọi người, biến tất cả thành ánh sáng mà không cần phải phát Bồ Đề Tâm hay cứu độ chúng sinh.

Con chỉ cần ở trong Sáng tỏ.
Khi đó dù con có vẻ “đơ”, đó cũng là cái “đơ” của Bồ Tát, của cứu độ chúng sinh, của giác ngộ.
Khi con ở trong Sáng tỏ thì bất kỳ cái gì toả chiếu ra cũng được lợi, mà không cần phải làm gì hết.
Đó là Bồ Đề Tâm thực sự.

Yêu quý bạn,
Trong Suốt

Hanoi 17/10/2018
Xem bản tiếng Anh tại đây