Thế nào là thực sự nghỉ ngơi?

“Nghỉ ngơi thực sự là khi không có gì phải thay đổi hay chỉnh sửa nữa.
Con càng tự tin không muốn chỉnh sửa bất kỳ điều gì thì nghỉ ngơi càng sâu.
Còn ngồi đây nằm nghỉ mà vẫn lo về nhà, hay nghĩ xem nghỉ ngơi xong thì làm gì, hoặc làm thế nào để sửa mình bằng cách nghỉ ngơi…, thì cho dù trông có vẻ đang nghỉ ngơi nhưng tâm vẫn động.
Chỉ khi thấy không muốn sửa gì nữa thì đó mới là thực sự nghỉ ngơi, cho dù con có đang hoạt động hay không.”

Hà Nội 15/10/2018
Yêu quý bạn,
Trong Suốt.

Xem bản tiếng Anh tại đây