Tình dục – Tình yêu, Tình thương – Trí Tuệ

“Khi thân thể hai người, vốn có vẻ tách rời nhau, muốn hoà làm một – đó là Tình dục.
Khi tâm hồn hai người, vốn có vẻ tách rời nhau, muốn hoà làm một – đó là Tình yêu.
Khi thân thể, tâm hồn không còn tách biệt với mọi người, mọi vật xung quanh, tất cả hoà thành một thể, đó là Tình thương.
Khi thân thể, tâm hồn, mọi người, mọi vật đều trống không, không có thật, đó là Trí tuệ.

Người còn lấm bụi làm mọi thứ cho riêng mình để nếm trải Tình dục hoặc Tình yêu.
Người đã trong suốt hành động hoàn toàn vì người khác trong Tình thương và Trí tuệ.

Nếu bạn có duyên đọc được những dòng này .
Bạn đang trên con đường trở về Nhà.
Con đường nhận ra sự thật và giúp đỡ mọi người.
Hạt giống đã gieo rồi sẽ nở.
Dù bạn biết hay không biết.”

Yêu quý bạn,
Trong Suốt.

Xem bản tiếng Anh tại đây