Tình yêu thương đủ lớn thì nên ăn chay hay ăn mặn?

Một bạn hỏi Trong Suốt rằng:

Hỏi: Theo em nghĩ – đây là hiểu biết của em thôi, nếu tình yêu thương đủ lớn người ta sẽ không ăn mặn? Bởi vì chúng sinh trước khi chết rất là đau đớn.

Thầy Trong Suốt: Thế thì em đừng ăn gì nữa, sao em không thương con vi sinh vật?

Hỏi: Dạ không, thực dưỡng vẫn là được mà Thầy?

Thầy Trong Suốt: Trong bất kỳ loại đồ ăn nào cũng có vi sinh vật hết, tại sao em không thương nó? Như vậy, tình yêu thương không đủ lớn thì mới quan tâm, mới chia đôi Chay-Mặn.

Khi tình yêu thương đủ lớn, người đó sẽ ăn tất cả mọi thứ có duyên với mình, trong sự biết ơn dành cho những chúng sinh giúp họ có đồ ăn, và quyết tâm cứu bằng được các chúng sinh đấy – vậy mới là tình yêu đủ lớn. Còn nếu không, em chỉ thương các con vật thôi chứ em không thương các con vi sinh vật. Đấy là tình yêu thương đầy phân biệt.

Trong Suốt

(Trích trà đàm “Bạn sống để làm gì?” – Sài Gòn, 07/2017)