Trách nhiệm của một người Thầy thực thụ

Hỏi: Thưa thầy Trong Suốt, trách nhiệm của một người Thầy thực thụ là gì ạ?

Thầy Trong Suốt:
Một người Thầy thực thụ có hai nhiệm vụ:

– Thứ nhất là chỉ cho học trò biết thế nào là Phật, và làm thế nào để thành Phật, không phải chỉ là hiểu biết, mà là hướng dẫn trực tiếp đưa học trò vào kinh nghiệm giác ngộ.

Phật là gì? Phật là Sự Nhận biết không khái niệm hoá luôn luôn ở đây này.

Làm thế nào để thành Phật? Đầu tiên, nhận ra bằng kinh nghiệm rằng bạn vốn là Phật. Sau đó, ở yên trong Sự thật này.

– Thứ hai là chỉ cho học trò biết cách làm thể nào để ở yên trong Sự thật, không khi nào rời khỏi Sự thật, dùng mọi phương tiện thiện xảo để ở trên con đường trực tiếp dẫn đến Giác ngộ.

Khi nghiệp tốt của người trò gặp gỡ với lòng từ bi của vị Thầy, bằng nhiều phương tiện thiện xảo, người Thầy sẽ dùng công nghệ riêng của mình để hướng dẫn cho học trò theo những cách sáng tạo kỳ diệu nhất.

Yêu quý bạn,
Trong Suốt

Hà Nội, 17/10/2018
Xem bản tiếng Anh tại đây