Trong chân như có suy nghĩ hay không?

Giải đáp cuối cùng cho câu hỏi thường trực:
“Người ta cho rằng trong trạng thái chân như thì không hề có suy nghĩ, có đúng không?”

Tránh suy nghĩ
Giữ chân như
Tựa như cố loại bỏ hình ảnh ra khỏi một tấm gương
Mà không hiểu rằng hình ảnh chính là sự thể hiện của gương,
Không hiểu rằng suy nghĩ chính là chân như thể hiện thành suy nghĩ.

Ảnh và gương vốn không hai.
Suy nghĩ và chân như cũng không thể tách biệt.
Khi suy nghĩ hiện ra bạn còn thắc mắc là chúng tồn tại hay không tồn tại,
Nhưng khi chân như hiển hiện thì suy nghĩ hay không suy nghĩ chẳng có gì khác nhau.

Cho nên, bạn yêu dấu, hãy tự tin,
Cứ để ý nghĩ đến và tan biến vào bất cứ nơi nào chúng đi
Trong khi vẫn an trú trong sự bình đẳng
Rằng tất cả đều là pháp thân chân như.

Yêu quý bạn,
Trong Suốt.

Dịch bởi Võ Quốc Tuyên.
Xem bản gốc tiếng Anh tại đây