Trống không – Sáng tỏ – Đại lạc

Trống không luôn được kinh nghiệm như là Sáng tỏ
Sáng tỏ xịn luôn đi kèm với Đại lạc.
Đại lạc đơn giản là hết mọi lo toan và mọi bám chấp vào khái niệm
Khi không có gì hết, thì chẳng còn gì để lo, mọi lo lắng tự tan.
Và Đại lạc hiển lộ rõ ràng!

Nhưng kể cả nếu vẫn còn lo lắng
Trong ánh sáng rạng rỡ của Sáng tỏ, lo lắng cũng chính là Sáng tỏ
Giống như những tia sáng rạng rỡ chiếu vào bóng tối, sẽ biến bóng tối thành ánh sáng,
Bất kỳ cái gì hiện ra trong Sáng tỏ cũng chính là Sáng tỏ.

Con có thể ở trong bóng tối hay ánh sáng bao lâu cũng được, bởi vì bất kỳ cái gì hiện ra đều là Sáng tỏ – không có gì khác.

Yêu quý bạn,
Trong Suốt.

Hà Nội, 8/10/2018

Xem bản tiếng Anh tại đây