Tu hành không có nghĩa là từ bỏ hoạt động

Tu hành không có nghĩa là từ bỏ hoạt động. Ngược lại, nếu tu hành đúng đắn bạn sẽ không ngăn ngại làm bất cứ hoạt động nào bạn thấy là cần thiết. Cái cần từ bỏ là cảm giác nhầm lẫn rằng bạn là người hành động.

Nhiều người gặp Trong Suốt thường tin rằng người tu hành là người yếm thế, có xu hướng trốn tránh những hoạt động thế gian. Sự thật không phải như vậy! Nếu tu hành đúng đắn, bạn sẽ không từ bỏ mà sẵn sàng tham gia vào những hoạt động liên quan đến gia đình, kinh doanh, xã hội… phức tạp, đòi hỏi sức mạnh ý chí, sự chuẩn xác trong quyết định hay lòng kiên nhẫn để làm đi làm lại nhiều lần.

Cái cần từ bỏ là niềm tin nhầm lẫn rằng bạn là người hành động. Mọi hành động vốn diễn ra tự nhiên mà không hề có người tạo ra hay điều khiển chúng. Niềm tin rằng bạn là người làm chỉ là một sự lầm tưởng, mà đi kèm với nó là mong muốn kiểm soát, xu hướng ích kỷ chỉ hành động cho riêng mình, và sự mệt nhọc về tinh thần khi mọi thứ không diễn ra theo ý muốn.

Khi không còn ảo giác mình là người hành động, mọi thứ diễn ra chỉ như một đại dương trùng trùng điệp điệp, luôn tự do, thênh thang và rộng mở. Bạn sẵn sàng làm những điều cần thiết cho mọi đối tượng có thể hưởng lợi ích từ bạn, mà không hề cảm thấy mình đang cố gắng. Dù làm nhiều việc phức tạp với một năng lượng lớn lao, nhưng ở bên trong bạn vẫn cảm thấy hoàn toàn dễ dàng và tĩnh lặng.

Chỉ khi đó các hoạt động của bạn mới không bị ngăn ngại và tự nhiên đem lại điều tốt nhất cho những người liên quan đến chúng.

Yêu quý bạn
Trong Suốt