Cười người hôm trước, hôm sau người cười!

Nếu không tin chuyện nhân quả đời trước thì mình có thể tin nhân quả đời này. Đời này nếu ai đủ kinh nghiệm sống sẽ thấy nhân quả xảy ra ngay trong một đời, không nhất thiết phải hai đời. Rất nhiều chuyện mình làm, nó quay lại với mình ngay trong đời này.

Cái này thì kinh nghiệm sống mọi người chiêm nghiệm sẽ thấy, chiêm nghiệm nơi chính bản thân mình. Nhiều khi nghe người khác kể mình sẽ nghĩ là người ta kể để răn đời, nhưng nếu mình đã gây chuyện và từng bị vận vào mình rồi, mình sẽ thấy rất nhiều chuyện mình đã từng làm xấu với người khác, sau nó quay lại chính mình ngay. Việt Nam mình có câu “Cười người hôm trước, hôm sau người cười”. Mình vừa chê người này hôm trước, sau hôm sau mình gặp đúng chuyện như vậy.

Trích trà đàm: “Vì sao người tốt vẫn khổ” – Đà Nẵng, 2017

🌼 Bạn có thể tìm thấy bản đầy đủ tại link sau:
     Đánh máy: Tại đây!

🌼 Danh sách toàn bộ các buổi trà đàm có thể tìm thấy: Tại đây!

🌼 Download Trà Đàm Trong Suốt App tại đây