Danh sách Cầu an – Phóng sinh Trong Suốt

STT Tên người cầu an Năm sinh Nơi sinh
1 Bùi Trần Hiếu
2 Đinh La Thăng
3 Đinh Quang Tiến
4 Đỗ Anh Tuấn
5 Đỗ Bá Tốn
6 Đỗ Đức Tâm
7 Đỗ Đức Toàn
8 Đỗ Nhật Thực
9 Đoàn Minh Đức 2008
10 Doãn Thu Huyền
11 Đồng Ngọc Thắng
12 Dương Minh Chính 1997
13 Dương Minh Nguyệt 2004
14 Dương Minh Nhật 2004
15 Dương Minh Trường
16 Hà Thị Tông
17 Hoàng Anh Thư
18 Hoàng Công Hào 1976
19 Hoàng Quảng Minh
20 Hoàng Thị Bích Liên
21 Hoàng Tiến Đạt
22 Hoàng Văn Sủng
23 Huyền Tôn Nữ Mai Thôi
24 Lê Hồng Đức
25 Lê Đăng Lượng
26 Lê Quang Thái
27 Lê Sơn Giang
28 Dương Quang Thành
29 Lê Thị Thúy Hằng 1968
30 Lê Thu Hiền
31 Lê Văn Vinh
32 Lương Hùng Kiên
33 Lương Thanh Thuý
34 Lương Thị Hằng
35 Mai Ngọc Thảo 1980
36 Ngô Thị Thực
37 Nguyễn Bích Minh
38 Nguyễn Đăng Hà
39 Nguyễn Hà Phương
40 Nguyễn Hồng Hà
41 Nguyễn Hồng Hạnh
42 Nguyễn Khánh An 2003
43 Nguyễn Kim Oanh 1963
44 Nguyễn Mạnh Cường 1994
45 Nguyễn Mạnh Thắng 1967
46 Nguyễn Minh Châu
47 Nguyễn Minh Đức 1997
48 Nguyễn Phương Anh
49 Nguyễn Phương Thanh
50 Nguyễn Quang Huy 2002
51 Nguyễn Quang Minh
52 Nguyễn Quang Thanh
53 Nguyễn Quốc Hoàn
54 Nguyễn Thành Công
55 Nguyễn Thị Ba
56 Nguyễn Thị Chiên
57 Nguyễn Thị Hai
58 Nguyễn Thị Hằng
59 Nguyễn Thị Hạnh
60 Nguyễn Thị Hảo
61 Nguyễn Thị Hòa
62 Nguyễn Thị Hồng
63 Nguyễn Thị Lương
64 Nguyễn Thị Sơn
65 Nguyễn Thị Thịnh
66 Nguyễn Thị Thu Hà 1967
67 Nguyễn Thị Thu Hoài
68 Nguyễn Thị Thục 1931
69 Nguyễn Thị Trọng 1954
70 Nguyễn Thị Vy Anh 2000
71 Nguyễn Thu Trang
72 Nguyễn Thuỳ Linh
73 Nguyễn Tư Huy 1972
74 Nguyễn Tư Thi 1937
75 Nguyễn Tùng Bách 2005
76 Nguyễn Văn Đăng
77 Nguyễn Văn Hải
78 Nguyễn Văn Hậu
79 Nguyễn Văn Hòa
80 Nguyễn Văn Hoàng
81 Nguyễn Văn Hồng
82 Nguyễn Văn Lưu
83 Nguyễn Văn Nam
84 Nguyễn Văn Phúc
85 Nguyễn Văn Quả
86 Nguyễn Văn Sang 1931
87 Nguyễn Văn Thắng
88 Nguyễn Văn Thành
89 Nguyễn Văn Thi
90 Nguyễn Văn Thưởng
91 Nguyễn Văn Trung
92 Nguyễn Văn Yên
93 Nguyễn Việt Hưng
94 Nguyễn Viết Vượng
95 Ninh Văn Quỳnh
96 Phạm Hồng Hà 1972
97 Phạm Thường Hạnh 1927
98 Phạm Tiến Dũng
99 Phan Thanh Thuý
100 Phan Thị Minh Châu 1973
101 Phùng Bá Long
102 Phùng Bảo Trung 1983
103 Phùng Thị Anh Lộc 1982
104 Phùng Thị Síu
105 Phùng Thị Vân Anh 1947
106 Phùng Văn Nhân 1952
107 Phùng Tiến Phú
108 Trần Bảo Châu 2010
109 Trần Bảo Long
110 Trần Đại Nghĩa
111 Trần Hồng Nhung
112 Trần Huyền Ngân
113 Trần Lê Vân Anh 1983
114 Trần Phương Anh 1991
115 Trần Thanh Hương
116 Trần Thị Chiên 1985
117 Trần Thị Hà Trang
118 Trần Thị Lý
119 Trần Thị Thùy Dương 1982 Huế
120 Trần Thị Nhung
121 Trần Thị Thìn 1940
122 Trịnh Châu Anh
123 Trịnh Đinh 1930
124 Trịnh Hoài Nam
125 Trịnh Hồng Hải
126 Trịnh Hồng Minh 1975
127 Trịnh Minh Anh
128 Trịnh Minh Nguyệt 1971
129 Trịnh Nguyệt Hồng 1948
130 Trịnh Thanh Bình
131 Trịnh Thanh Long 1964
132 Trịnh Thanh Minh
133 Trịnh Thanh Phương 1967
134 Trịnh Thị Tuyết Nga 1973
135 Trịnh Thu Hiền 1980
136 Trịnh Vạn Thiện
137 Trịnh Văn Tuấn 1982
138 Trịnh Vương Kiệt 2008
139 Võ Tá Vinh 1941
140 Vũ Anh Thái 2009
141 Vũ Anh Thông 2009
142 Vũ Huyền Trang
143 Vũ Quốc Sơn 1951
144 Vũ Thị Nhị 1952
145 Vũ Thị Tố Trang 1979
146 Vũ Xuân Trường 1973
147 Vương Đình Quyền 1935
148 Vương Thị Nguyệt Quế 1982
149 Kim Ngọc Minh
150 Nguyễn Mạnh Hùng
151 Nguyễn An Khang 1957
152 Nguyễn Thị Hợi 1958
153 Nguyễn Thanh Hà 1988
154 Nguyễn Bá Anh
155 Nguyễn Minh Nhật
156 Nguyễn Hồng Thắng
157 Phạm Thị Minh Thư
158 Đinh Văn Tuệ Anh 1991
159 Lê Mạnh Quân 1983
160 Lê Quang Minh 2009
161 Lê Trung Thành
162 Hoàng Thị Hoàng Yến
163 Trịnh Thị Mùi 1923
164 Nguyễn Văn Hoàn 1957
165 Phạm Thị Ngọc Chính 1964
166 Nguyễn Đức Quang 1992
167 Đoàn Phương Linh 1983
168 Lê Phan Đức Trọng 1984
169 Nguyễn Hồng Vân 1988
170 Nguyễn Kim Hoa 1988
171 Nguyễn Xuân Đông 1985
172 Nguyễn Đức Huy 1950
173 Trần Thanh Vân 1955
174 Nguyễn Đức Phương 1980
175 Nguyễn Phương Thúy 1983
176 Phan Anh Sơn 1983
177 Nguyễn Minh Hải 1983
178 Bùi Thanh Tùng 1980
179 Nguyễn Quốc Lựu 1930
180 Nguyễn Quốc Diện 1955
181 Nguyễn Quốc Thành 1988
182 Nguyễn Thị Bàn 1930
183 Lê Thị Thanh 1958
184 Nguyễn Thị Thu Hiền 1984
185 Dương Thành Long 1984
186 Dương Gia Khánh 2008
187 Trần Thị Chước 1931
188 Nguyễn Thị Phương Thảo 1982
189 Lê Thị Hồng
190 Nguyễn Thị Thu Hà 1981
191 Nguyễn Văn Kích
192 Đăng Song Trào 1963
193 Đinh Thị Vẹn
194 Đinh Dâu
195 Đào Thị Cẩm Vân 1962
196 Đào Thị Cẩm Nhung 1961
197 Nguyễn Đào Như Quỳnh 2000
198 Đông Thị Thân 1940
199 Bùi Thị Ánh Mai
200 Phạm Tuấn Vũ
201 Phạm Quang Thiệp 1983
202 Lý Ngọc Anh 1976
203 Đỗ Văn Thi 1987
204 Phạm Thị Thu Trang 1981
205 Nguyễn Đình Kiên
206 Nguyễn Đình Tình
207 Nguyễn Đình Lợi
208 Đậu Ngọc Kiên
209 Đậu Ngọc Xuân
210 Lê Thuỳ Dương
211 Hồ Thị Trân 1931
212 Trần Văn Dy 1963
213 Trần Kim Vũ 1987
214 Trần Minh Thạch 1996
215 Lê Viết Dũng 1954
216 Nguyễn Thị Tịnh Thao 1966
217 Hoàng Nguyễn Đan Thanh
218 Lê Lựu 1942
219 Chu Mạnh Thắng 1959
220 Chu Hà My 1991
221 Ưng Kim Phụng 1931
222 Nguyễn Thị Kim Châu 1970
223 Thẩm My 1998
224 Thôn My 2002
225 Hendrik Hebbeqecht 1966
226 Aimy Hebbebereht 2003
227 Pham Thị Kim Oanh
228 Nguyễn Thị Nguyệt Hạnh
229 Nguyễn Tấn Đạt
230 Trần Ngọc Thảo Vy 2010
231 Lê Xuân Quỳnh 1954
232 Thích Tính Thủy 1948
233 Trần Quốc Chiến 1969
234 Lê Thị Ngọc Giàu 1973
235 Trần Thị Cẩm Tiên 1992
236 Trần Quốc Dương 1996
237 Hoàng Ngọc Tấn 1972
238 Lê Thị Khai 1951
239 Võ Hồng Kanh 1949
240 Đoàn Huy Tư 2010
241 Lê Thị Toàn 1938
242 Đặng Thị Nguyên Anh 1963
243 Lý Ty Ngoan 1958
244 Nguyễn Thị Thanh 1933
245 Lý Thị Bảo Quyên 1985
246 Phạm Thảo Huyên 1991
247 Nguyễn Thị Oanh
248 Le Van Lanh 1954
249 Nguyen Thi Hong Loan 1966
250 Le Thi Hong Hanh 1989
251 Bạch Ngọc Phú 16/5/1979
252 Ngô Thị Đức Lưu 1983
253 Lâm Thị Em
254 Phạm Như Trang
255 Ngô Đăng Long
256 Ngô Đăng Lai
257 Cao Thị Thái
258 Ngô Đăng Linh
259 Quỳnh Hoa 1984
260 Trịnh Xuân Dương 1963
261 Chị Hoàng Thị Châu Linh
262 Gia đình Phùng Tiến Phú
263 Phan Thị Thúy Hằng 1983
264 Võ Thị Hoa Lý 1982
265 Hoàng Minh Huế 1975
266 Nguyễn Trung Toàn 19/10/1979
267 Đỗ Minh Nguyệt 10/6/1982
268 Đinh Lâm Ánh Huyền 31/5/1982
269 Phạm Thị Thương 17/1/1983
270 Lê Thị Hương Trà 27/12/1982
271 Đặng Thị Hồng Hạnh 3/6/1982
272 Lê Diệu Thúy 1983
273 Nguyễn Thị Thủy 3/5/1982
274 Nguyễn Thu Hằng 1981
275 Hà Thanh Huyền 1987
276 Nguyễn Thanh Minh 1982
277 Trần Thị Chiên 1986
278 Trần Hoài Nam 16/12/2008
279 Đỗ Tùng Lâm 2/5/1991
280 Trịnh Gia Bảo 17/12/2010
281 Lê Nguyên Bình
282 Phạm Văn Trực 1954
283 Vũ Thị Dung 1958
284 Phạm Thị Hà Chung 1980
285 Phạm Thu Thủy 1982
286 Phạm Thị Thành 1984
287 Phạm Thị Thơm 1988
288 Hoàng Diệu Linh 2008
289 Nguyễn Thị Hồng 1948
290 Nguyễn Quốc Trường 1952 Số 20 Bà Triệu
291 Nguyễn Chí Dũng 1979
292 Đoàn Quang Huy 1941
293 Đỗ Thị Thư Tây Hồ
294 Anh Hoàng Việt Cường
295 Đỗ Ngọc Bích
296 Nguyễn Thùy Dung
297 Nguyễn Thành Công
298 Trần Thị Thanh
299 Nguyễn Thị Hải Vân
300 Vũ Minh Nhân
301 Trịnh Thị Phương Thảo 1986
302 Nguyễn Sinh Thành 1976 Hà Nội
303 Trần Phương Thanh 1981
304 Ông Trần Văn Đình 1916
305 Trần Phương Thanh 1981
306 Đặng Hoài Văn 1982
307 Nguyễn Thị Hằng 1961
308 Phạm Thanh Xuân 1951
309 Nguyễn Đình Tạo 1949
310 Phan Đức Ân 1919
311 Lê Doãn Phú 1986
312 Cao Thiện Thành 1991
313 Lê Thị Mỹ Phương 1954
314 Cao Thiện Chí 1954
315 Cao Thụy Phương Trang 1983
316 Vũ Đặng Quốc Việt 1988
317 Nguyễn Nho Trường Sa 1988
318 Diệp Bảo Châu 1982
319 Hiroshi Ishitsuka 1972
320 Đỗ Nguyễn Mai Khôi 1983
321 Nguyễn Hạ Thủy Tiên
322 Trần Văn Tứ 1954
323 Trần Văn Thọ 2001
324 Trần Văn Lộc 1992
325 Vũ Thị Kim Loan 1967
326 Nguyễn Hồng Tiếp 73 tuổi
327 Lê Văn Huynh
328 Nguyễn Đức Minh
329 Phạm Minh Trang
330 Đặng Ngọc Thanh
331 Đinh Văn Nghiêm 20/09/1985
332 Trần Quốc Tuấn 5/12/1978
333 Phạm Hồng Nhung 1943
334 Trương Thái Ngọc Anh 1988
335 Nguyễn Viết Tùng 1991
336 Nguyễn Văn Bang 1946
337 Lã Minh Lương
338 Lã Thị Ngọc Yến 1939
339 Nguyễn Mạnh Quyền 1959
340 Nguyễn Thị Xuân 1962
341 Nguyễn Thu Trang 1983
342 Nguyễn Mạnh Quý 1983
343 Nguyễn Minh Khánh 2010
344 Nguyễn Tiến Sơn 5/11/1951
345 Nguyễn Thị Dung 5/10/1951
346 Thái Hồng Hà 1/9/1976
347 Nguyễn Thu Hằng 6/9/1976
348 Thái Hằng Anh 22/11/2003
349 Thái Hà Anh 5/3/2009
350 Nguyễn Thu Trang 22/8/1989
351 Đặng Thị Đường
352 Phùng Phương Quỳnh 6/8/1978
353 Lưu Văn Trữ 1951
354 Trần Quốc Tuấn
355 Nguyễn Long Châu
356 Bác Phạm Văn Oai 1947
357 Huỳnh Tường Vinh (PD Thiện Thông) 1982
358 Phạm Ngọc Bích Hồng (PD:Lệ Hoa) 1985
359 Huỳnh Ngọc Bảo Hân 2010
360 Đặng Đình Lợi 1942
361 Nguyễn Thùy Dung 1986
362 Nguyễn Thị Ngọc Hà K285/40 Trần Cao Vân, tổ 34, khối Thuận An, Phương Hà, tp Đà Nẵng
363 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 2010
364 Lê Thị Thu Hà 1959
365 Nguyễn Công Cường 1959
366 Nguyễn Nhật Sơn 1995
367 Nguyễn Hoài Nguyên Thảo 1987
368 Nguyễn Huy Viễn 1989
369 Trần Trọng Nghĩa 1982
370 Nguyễn Thị Thảo 1929
371 Lê Văn Hiến 1955
372 Lê Thị Làm 1926
373 Lê Văn Phú 1967
374 Nguyễn Thị Lan
375 Lê Hoàng Thị Tuyết Mai 1963
376 Lê Hoàng Thị Bích Thu 1958
377 Lê Hoàng Thị Bích Ngọc 1960
378 Hoàng Thúy Hằng 1974
379 Hoàng Mạnh Chi 1972
380 Hoàng Mạnh Cường 1963
381 Lê Văn Ái 1953
382 Lê thị Thủy 1954
383 Lê Thị Phương Tú 1979
384 Lê Anh Tâm 1983
385 Lê Anh Tuấn 1981
386 Đặng Thị Thảo 1989
387 Trần Thị Gấm 1989
388 Lê Đức Tài 2009
389 Hoàng Kiến Tích 1947
390 Lê Thị Sơn 1952
391 Lê Thu Trang 1978
392 Hoàng Quốc Ngọc 2005
393 Hoàng Quốc Quang 1976
394 Hoàng Quốc Khánh 2009
395 Nguyễn Đình Tạo
396 Phạm Thị Thanh Xuân
397 Lê Nguyễn Quỳnh 23/09/1983
398 Lê Thị Thiết 23/09/1987
399 Lê Đức Bảo Minh 9/4/2011
400 Ông Trịnh Văn Từ 1952
401 Bà Nguyễn Thị Nghĩa 1958
402 Trịnh Ngọc Tú 1983
403 Hoàng Thị Hòa 1987
404 Võ Cửu Long 26/03/1954
405 Trần Thị Liên 2/4/1953
406 Võ Thanh Liêm 30/08/1983
407 Võ Thị Phương Anh 15/09/1985
408 Đỗ Huy Khánh 17/01/2011
409 Nguyễn Thị Cam
410 Đặng Bảo Quang
411 Nguyễn Thị Thu Hiền
412 Nguyễn Ngọc Ký 1948
413 Ông Nguyễn Văn Hướng 1929
414 Bà Vũ Thị Líp 1926
415 Nguyễn Quốc Hưng 1958
416 Đặng Thị Ngọt 1957
417 Nguyễn Ngọc Hải 1987
418 Nguyễn Minh Phương 1990
419 Dương Thị Huyền 1978
420 Dương Phương Anh 2007
421 Dương Quỳnh Anh 2002
422 Dương Thị Vân 1967
423 Dương Minh Thu 1976
424 Nguyễn Thị Thước 1920
425 Hoàng Thị Men 1956
426 Tân Văn Việt 1980
427 Đỗ Thị Uy 1984
428 Tân Thị Hương Nhài 1990
429 Tân Tiến Long 2010
430 Hoàng Quang Hùng 27/03/1986
431 Nguyễn Đức Thanh 23/09/1984
432 Nguyễn Gia Minh 13/10/1974
433 Trần Thị Hòa 1985
434 Nguyễn Thị Tường Vi 20/08/1985
435 Đỗ Thị Kim Dung 5/4/1985
436 Nguyễn Kim Phượng 1981
437 Phan Văn Tư 1955
438 Đinh Thanh Hằng
439 Nguyễn Cảnh 1936
440 Hoàng Kim Cầu 1940
441 Nguyễn Hoàng Cường 1971
442 Nguyễn Thị Minh Hợp 1971
443 Nguyễn Minh Hà 2002
444 Nguyễn Ngọc Anh 2006
445 Nguyễn Hoàng Trà Hương 1969
446 Huỳnh Lu (PD Thiện Nhơn) 1954
447 Ngô Thị Bình (PD Ngọc Yên) 1960
448 Vo Cuu Long 26/03/1954
449 Tran Thi Lien 2/4/1953
450 Vo Thanh Liem 30/08/1983
451 Do Huu Dung 25/08/1982
452 vo thi phuong anh 1509—1985
453 Do Huy Khanh 17/01/2011
454 Đỗ Hồng Nhung 18/03/1981
455 Đỗ Hữu Bình
456 Nguyễn Thị Bích Nguyễn
457 Lê Tùng Nguyễn
458 Đỗ Uyên Khuê
459 Huỳnh Tường Vinh (PD Thiện Thông) 1982
460 Huỳnh Nhật Tảo (PD Quảng Thanh) 1985
461 Huỳnh Sỹ Nguyên Sinh (PD Thiện Toàn) 1989
462 Huỳnh Quốc Toàn (PD Thiện Phong) 1994
463 Huỳnh Ngọc Bảo Hân 2009
464 Trần Thị Minh 1968
465 Vũ Quang Chấn 1924
466 Lê Phạm Thanh Trúc 1989
467 Nguyễn Quang Vinh 1982
468 Trần Văn Tứ (PD Tự Phúc Phúc) 1954
469 Vũ Thị Kim Loan (PD Hiệu Diệu Phượng) 1967
470 Trần Văn Lộc (PD Tự Phúc Tài) 1992
471 Trần Văn Thọ (PD Tự Phúc Khang) 2001
472 Nguyễn Thị Thanh Loan 1986
473 Nguyễn Thị Phòng 1942
474 Phan Thị Nhạc 1942
475 Nguyễn Phước Nghĩa 1961
476 Nguyễn Thị Nhơn 1966
477 Nguyễn Thị Liên 1968
478 Nguyễn Ngọc Mai 1971
479 Nguyễn Duy Tuấn 1972
480 Nguyễn Thị Hoa 1974
481 Nguyễn Ngọc Sễ 1977
482 Nguyễn Ngọc Hà 1980
483 Nguyễn Thị Khánh Ly 1982
484 Nguyễn Văn Hùng 1962
485 Nguyễn Đức Hội 1965
486 Trần Công Anh 1967
487 Nguyễn Huệ Phước 1984
488 Nguyễn Thị Mai 1963
489 Bùi Thị Vân 1971
490 Phan Thị Nga 1977
491 Nguyễn Thị Lan 1980
492 Nguyễn Thị Tình 1976
493 Nguyễn Thị Thùy Duyên 1983
494 Nguyễn Thị Thùy Dương 1992
495 Nguyễn Quốc Cường 1988
496 Nguyễn Thị Kim Thoa 1989
497 Nguyễn Thị Thu Thảo 1991
498 Nguyễn Hữu Tiến 1992
499 Nguyễn Thị Thanh Ngân 1993
500 Nguyễn Bá Tùng 1992
501 Nguyễn Nhã Uyên 1995
502 Nguyễn Phúc Minh Huy 2005
503 Nguyễn Phan Trúc Lâm 2009
504 Trần Công Minh 1995
505 Trần Công Tâm 1997
506 Trần Bích Ngọc 2008
507 Nguyễn Thùy Linh 2005
508 Nguyễn Thiện Nhân 2007
509 Nguyễn Phúc Sang 2008
510 Nguyễn Minh Nguyên 2012
511 Lò Nguyễn Duy Phúc 2/9/2010
512 Trịnh Như Phê
513 Vũ Thị Lượt
514 Nguyễn Kim Hoàng
515 Phạm Văn Thắng 1960
516 Phạm Đức Thịnh 1994
517 Đỗ Tuấn Nghĩa 1995
518 Phạm Ngọc Thu 1987
519 Đỗ Ngọc Phương Anh 1986
520 Lê Ngọc Trâm 1987
521 Vũ Khánh Vân 1987
522 Nguyễn Nhật Tuấn 1984
523 Phan Ngọc Linh 1986
524 Đào Thị Liên 1932
525 Nguyen Thi Dam 1919
526 Nguyen Thi Hong 1947
527 Tran The Viet 1952
528 Tran Phu Nam 1974
529 Tran Hai 1977
530 Tran Thi Nhu Quynh
531 Tran Hong Nhung
532 Phạm Xuân Hiểu 1958 Nam Dinh
533 Bùi Thị Huệ 1956 Nam Dinh
534 Phạm Xuân Trung 1980 Nam Dinh
535 Phạm Ngọc Thành 1982 Ha Noi
536 Phạm Thị Thủy 1980 Nam Dinh
537 Phạm Thị Thanh Thao 1997 Nam Dinh
538 Hoàng Trần An Thủy 2012
539 Hoàng Anh Tuấn 1978
540 Trần Công Nhận 1941
541 Ngô Thị Hợi 1947
542 Trần Phương Thảo 1974
543 Huỳnh Đại Thắng 1973
544 Huỳnh Trần Phương Anh 2004
545 Đặng Mạnh Linh 2011
546 Trần Văn Thịnh
547 Trần Thị Thanh Vân
548 Trần Phương Yến 1988
549 Trần Quang Huyền
550 Trần Quang Thắng 1981
551 Trần Kiều Quang 1979
552 Ngô Hồng Nhung 1981
553 Trần Thị Quỳnh Anh 2009
554 Trần Thị Quỳnh Trang 2011
555 Trần Thị Ninh
556 Nguyễn Văn Tần
557 Nguyễn Thị Tuyết Nhung
558 Nguyễn Văn Nghĩa
559 Nguyễn Văn An
560 Hà Thị Kiều Nga
561 Nguyễn Đức Long
562 Nguyễn Thị Thảo Phương
563 Nguyễn Linh San
564 Hoàng Xuân Bối
565 Nguyễn Thị Tâm 1950
566 Hoàng Xuân Huyền
567 Hoàng Huy Hoàng
568 Phạm Thị Xoan
569 Hoàng Huyền Trang
570 Ngô Thị Dần
571 Ngô Thế Thêm
572 Ngô Thế Toàn
573 Ngô Thế Hưng
574 Ngô Thị Thảo Phương
575 Ngô Thế Tiệp
576 Ngô Thị Thu Trang
577 Ngô Thế Việt
578 Ngô Thế Trung
579 Ngô Thế Dũng
580 Nguyễn Thị Phương Lân
581 Đỗ Lan Hương
582 Nguyễn Đình Huy
583 Hoàng Thiên Trúc 1978
584 Trương Đình Hòe 1959
585 Nguyễn Vũ Anh 1980
586 Nguyễn Thế Lộc 1979
587 Hà Mạnh Cường 1976
588 Nguyễn Thị Nhung 1976
589 Hà Gia Bảo 2008
590 Hà Minh Ngọc 2003
591 Thái Duy Đức 1976
592 Thái Duy Cung
593 Thái Diệu Xuân
594 Nguyễn Thị Thanh Thảo
595 Lữ Thị Như Phượng
596 Trần Thị Quyên
597 Lưu Trung Kiên 1982
598 Trịnh Bảo Xuyến 1982
599 Bùi Ngọc Huyền 1982
600 Khúc Diệu Huyền 1982
601 Tăng Vũ Giang 1982
602 Nguyễn Hữu Thùy 1973
603 Nguyễn Thị Phương Thanh 1983
604 Đỗ Thùy Dung 1987
605 Nguyễn Hoài Thu 1988
606 Phạm Lan Hương 1986
607 Nghiêm Văn Đăng 1974
608 Nghiêm Anh Quân 1984
609 Nguyễn Thanh Thúy 1984
610 Nguyễn Thanh Hùng 1979
611 Vũ Hồng Quang 1974
612 Lê Hồng Sơn 1959
613 Lê Hương Giang 1988
614 Lê Thùy Linh
615 Lê Hồng Khang
616 Lê Thị Thu Lý
617 Lê Thị Thu Hương
618 Hà Văn Cộng 1928
619 Hà Mạnh Hòa 1957
620 Cao Thanh Hà 1956
621 Hà Thu Phương 1982
622 Hà Thành Đạt 1989
623 Nguyễn Thị Phòng 1938
624 Phan Thị Thanh Nga 1977
625 Đồng Thị Luân (PD Diệu Lý) 1940
626 Trần Đức Hải (PD Quang Phúc Tiến) 1963
627 Nguyễn Thị Tuyết Mai (PD Diệu Bảo Quang) 1965
628 Trần Hải Anh 1989
629 Trần Đức Anh (PD Quang Phúc Nghiêm) 1999
630 Bùi Văn Ngọc 1969
631 Nguyễn Thị Hồng Mai 1971
632 Bùi Ngọc Anh 1993
633 Bùi Hồng Anh 1997
634 Bùi Ngọc Đức 2008
635 Nguyễn Thị Thục 1937
636 Nguyễn Thanh Trì (PD Quang Phúc Hà) 1968
637 Nguyễn Thị Quỳnh Mai (Diệu Đức Nguyệt) 1975
638 Nguyễn Đức Thanh (PD Quang Phúc Nhẫn) 2002
639 Nguyễn Phúc Thanh (PD Quang Phúc Tuệ) 2006
640 Nguyễn Trung Kiên 1965
641 Đoàn Thị Minh Thiêm 1974
642 Nguyễn Đoàn Tùng 1999
643 Nguyễn Đoàn Bảo Chi 2003
644 Vũ Đình Thắng 1955
645 Nguyễn Thị Len 1959
646 Vũ Như Thủy 1980
647 Trần Trung Quốc 1975
648 Trần Vũ Bách 2009
649 Trần Quỳnh Hương 2011
650 Vũ La Thạch 1982
651 Vũ Thùy Linh 1984
652 Nguyễn Thị Nghĩa
653 Nguyễn Văn Ngư
654 Nguyễn Xuân Quý 1955
655 Nguyễn Phi Long 1981
656 Nguyễn Huy Trọng 1984
657 Nguyễn Quốc Doanh 1947
658 Dương Thị Nộm 1956
659 Nguyễn Duy Cương 1982
660 Nguyễn Thị Trúc 1987
661 Nguyễn Thế Cường 1983
662 Nguyễn Thị Nhàn 1986
663 Nguyễn Tiến Đức 1952
664 Nguyễn Tuấn Anh 1988
665 Nguyễn Xuân Tùng 1990
666 Nguyễn Thị Nhật 1950
667 NGuyễn Thị Phú 1927
668 Trần Ngân 1958
669 Trần Ân 1945
670 Nguyễn Thị Bưởi 1955
671 Trần Trung Việt 1973
672 Trần Trung Thanh 1976
673 Trần Thị Mến 1979
674 Trần Hoàng Nhiên 2011
675 Trần Trung Dương 1980
676 Trần Trung Minh 1982
677 Nguyễn Thị Thu Thuyền 1983
678 Trần Minh KHiêm 2011
679 Trần Thị Duyên
680 Trần Thị Thương 1990
681 Ngô Mạnh Đức 1939
682 Lê Thị Chúc 1936
683 Ngô Mạnh Hải 1951
684 Hà Thị Thủy 1958
685 Ngô Thị Thu Hà 1983
686 Ngô Thị Thủy Ngân 1989
687 Ngô Thị Ngân Anh 1990
688 Ngô Thị Bích Hoàn 1962
689 Ngô Thị Bích Huệ 1965
690 Ngô Mạnh Hồng 1967
691 Ngô Mạnh Hiệp 1970
692 Bùi Thị Nam 1975
693 Ngô Quỳnh Khánh Linh 2002
694 Ngô Mạnh Đức Tài 2008
695 Bùi Văn Quảng 1947
696 Trần Thị Thơi 1956
697 Bùi Văn Tuấn 1980
698 Bùi Văn Toàn 1982
699 Bùi Văn Bình 1985
700 Bùi Văn Ngọc 1991
701 Bùi Văn Tuấn Tá 2009
702 Bùi Thị Ánh 1977
703 Ngô Thị Thơm 1987
704 Nguyễn Ngọc Lâm 1940
705 Lê Thị Thảo 1947
706 Nguyễn Cảnh Toàn 1971
707 Nguyễn Thị Hoa Dung 1971
708 Nguyễn Cảnh Trân 1996
709 Nguyễn Văn Thành
710 Trịnh Thị Lan
711 Nguyễn Tuấn Đạt
712 Nguyễn Phương Thảo
713 Nguyễn Ngọc Anh
714 Lý Thanh Hằng 1983
715 Nguyễn Địch Viên (PD Minh Thành) 67 t (Bính Tuất)
716 Đỗ Thị Oanh (PD Đức Nhã) 56t (Đinh Dậu)
717 Phan Nguyệt Hồng Như 33t (Canh Thân)
718 Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh 33t (Canh Thân)
719 Phan Nguyệt Hồng Thi 31t (Nhâm Tuất)
720 Lê Xuân Nguyên 31t (Nhâm Tuất)
721 Phan Minh Tiến 30t (Quý Hợi)
722 Đi Lần Huỳnh 5t (Mậu Tí)
723 Đỗ Địch Du 4t (Kỷ Sửu)
724 Sô Nha San Huỳnh 3t (Canh Dần)
725 Đặng Quốc Trung
726 Đinh Thị Liên
727 Đinh Thị Nụ
728 Đặng Quốc Tuấn
729 Đặng Như Anh
730 Phạm Vũ Quỳnh Như
731 Đặng Thị Minh
732 Châu Trọng Quốc
733 Châu Quốc Paul
734 Châu Văn Tiên
735 Nguyễn Thị Xuân Nguyệt
736 Vũ Bội Quang Khôi
737 Nguyễn Thị Kim Dung 30/1/1968
738 Nguyễn Hà Vy 20/8/2000
739 Nguyễn Tuấn Việt 9/12/2007
740 Trịnh Thanh Hồng 1974
741 Trịnh Thị Thanh Thủy 1971
742 Nông Duy Khánh 1995
743 Nguyễn Văn Hợp
744 Hoàng Trọng Chuẩn
745 Phó Thị Hương Lý
746 Hoàng Văn Kiên
747 Đàm Thị Đường
748 Hoàng Thị Lan Anh
749 Hoàng Quang Thứ
750 Dương Quang Thành
751 Nguyễn Thị Yến
752 Dương Việt Anh
753 Dương Hồng Loan
754 Dương Văn Toàn
755 Dương Thị Tuyết
756 Nguyễn Đình Dĩnh (PD:Tịnh Dĩnh)
757 Nguyễn Thị Vân (PD:Liên Vân)
758 Nguyễn Đình Dũng (PD: Tịnh Dũng)
759 Nguyễn Thu Thảo (PD: Liên Thảo)
760 Bùi Minh Quân (PD: Minh Đạt)
761 Bùi An Phương (tức Mầu Khánh Linh)
762 Nguyễn Thị Nghĩa 1944
763 Nguyễn Văn Quý 1955
764 Nguyễn Thị Nhàn 1986
765 Nguyễn Tiễn Đức 1952
766 Trần Trung Việt 1983
767 Trần Thị Duyên 1987
768 hoàng ngọc huy 1985
769 Nguyễn Thị Kim Phượng 1976
770 Trần Việt Khang 2003
771 Trần Việt Hoan 2007
772 Đào Thị Chúc 1964
773 Nguyễn Văn Tâm
774 Vũ Ngọc Chất 1976
775 Vũ Thị Liên
776 Vũ Thị Mai
777 Phạm Thị Hoa
778 Nguyễn Mạnh Tuấn
779 Nguyễn Tiến Trân
780 Châu Ngọc Hạnh
781 Toàn Thắng Lợi
782 Nhất Thủy
783 Thành Huyền
784 Ngô Thị Ngân Anh 1962
785 Ngô Quỳnh Khánh Linh
786 Nguyễn Thị Hoa Dung 1996
787 Vũ Duy Xá 1960
788 Nguyễn Thị Hồng Vân 1968
789 Vũ Duy Cường 1993
790 Vũ Thành Long 2000
791 Vũ Thị Ngọc Minh 2001
792 Vũ Duy Hưng 1948
793 Nguyễn Thị Minh Khai
794 Vũ Duy Tùng 1979
795 Vũ Thị Hoa 1980
796 Vũ Thị Linh 2006
797 Vũ Thị Hà 2011
798 Vũ Duy Tiến 1982
799 Vũ Thị Thủy 1984
800 Vũ Khánh Duy 2009
801 Vũ Thị Hạnh 1976
802 Vũ Đình Vang 1973
803 Vũ Bình An 2008
804 Vũ Thị Ngọc Mai 2003
805 Vũ Thị Hường 1977
806 Trần Văn Tuấn 1971
807 Trần Văn Hiếu 2000
808 Trần Thị Hằng 2007
809 Trần thị Minh Trang 2009
810 Vũ Duy Dần 1956
811 Nguyễn Thị Lý 1956
812 Vũ Duy Hội 1989
813 Vũ Thị Loan 1976
814 Vũ Thị Phượng 1978
815 Vũ Thị Yến 1980
816 Vũ Thị Oanh 1988
817 Vũ Thị Thoáng 1939
818 Trần Đình Tiệp 1980
819 Trần Thị Huần 1965
820 Trần Thị Nụ 1968
821 Trần Thị Sen 1975
822 Trịnh Đình Toán 1972
823 Vũ Thị Bứa 1952
824 Phạm Như Phúc 1952
825 Phạm Văn Đức 1977
826 Phạm Như Tuân 1984
827 Phạm Thị Liên Bưởi 1980
828 Đào Thanh Cần 1981
829 Đào Thị Mẫn 2005
830 Đào Thị Vi 2009
831 Trịnh Thị Thiên Thanh 2006
832 Trịnh Thị Thiên Hương 2010
833 Ninh Văn Phồn
834 Nguyễn Thị Cam 1955
835 Đặng Thị Thanh Châu 1988
836 Lê Thúc Quang Minh 1973
837 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 1987
838 Đặng Bảo Quang 1991
839 Nguyễn Ngọc Duy 1976
840 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 1980
841 Đặng Thị Diệu Thúy
842 Bùi Thanh Trúc 1984
843 Đặng Thị Bích Thuận
844 Đặng Sót
845 Đặng Thị Định
846 Lê Thị Thanh Tâm 1977
847 Đặng Thành
848 Nguyễn Hồng Lịch 1957
849 Phạm Ngọc Hùng 1957
850 Huỳnh Quang Triệu 1996
851 Nguyễn Quang Tuấn 1982
852 Đặng Thị Thanh Tâm 1983
853 Phạm Thùy Linh 1957
854 Võ Thị Ngọc Hương 1964
855 Huỳnh Thị Vũ Trang 1987
856 Huỳnh Quang Ngà Tí
857 Nguyễn Văn Kha 1937 Minh Tân, Yên Bái
858 Lê Thị Minh Phương
859 Phạm Kim Sơn
860 Phạm Thị Thanh Thủy Ba Đình
861 Phùng Thị Hóa
862 Nguyễn Minh Tiến
863 Nguyễn Huy Viên
864 Hồ Thị Hiếu
865 Hạ Hoàng Đạo
866 Hà Thị Hồng Hạnh
867 Phạm Thị Hòa
868 Nguyễn Giang Nam
869 Nguyễn Anh Đức
870 Trần Hạ Minh Hà
871 Hạ Hòa An
872 Nguyễn Hà Ngọc Anh
873 Nguyễn Quốc Dũng 1949
874 Nguyễn Quốc Khánh 1985
875 Vũ Chi Mai
876 Phạm Chí
877 Đinh Thị Quảng
878 Nguyễn Thị Lý
879 Đặng Đình Châu
880 Phạm Thị Ngân
881 Đặng Hoài Ly
882 Phan Trùng Dương
883 Đặng Thị Hương Trà
884 Phan Đặng Nhật Quang
885 Phan Châu Anh
886 Lê Thanh Trà
887 Phạm Văn Thụy
888 Lê Xuân Kiện
889 Phạm Lê Thành Công
890 Phạm Lê Trà My
891 Nguyễn Đăng Khoa
892 Lê Thị Kim Hương
893 Nguyễn Hải Đăng
894 Nguyễn Bích Vân
895 Hoàng Thị Sắp
896 Lương Thị Loan 1990
897 Vương Thị Oanh 1926
898 Lê Thúy Kiều 1970
899 Vũ Công Anh 1994
900 Vũ Quốc Việt 1998
901 Vũ Hồng Hà 1964
902 Lê Việt Quang 1940
903 Trần Thị Kiều 1945
904 Tống Thị Thảo PD:Hoa Đức 74 tuổi
905 Bùi Thị Gấm PD Diệu Nhung 74t
906 Tran Xuan An 1963
907 Nguyen Thi Thanh Nga 1964
908 Tran Duy Nam 1988
909 Tran Linh Dung Anh 1995
910 Hứa Văn Thành 51t
911 Vũ Thị Chung 52t
912 Hứa Thành Đô 20t
913 Hứa Công Đoàn 19t
914 Trương Trọng Chiến 1943
915 Nguyễn Thị Thao
916 Lê Văn Bắc
917 Nguyễn Thị Thu Hương
918 Lê Thị Huyền
919 Lê Quang Trung
920 Lê Văn Bổng
921 Vũ Thị Lan
922 Lê Văn Lộc
923 Lê Thị Mai Trang
924 Nguyễn Văn Tường 76t
925 Trần Thị Bảo Khánh 67t
926 Nguyễn Tuấn Long 39t
927 Lê Thu Phương 29t
928 Nguyễn Diệu Linh 5t
929 Nguyễn Tiến Dũng 36t Tân Phú, TPHCM
930 Nguyễn Thị Hạnh 33t Tân Phú, TPHCM
931 Nguyễn Anh Khôi 9t Tân Phú, TPHCM
932 Chu Thị Học 1948
933 Đinh Hồng Hà 1973
934 Đinh Trà Giang 1975
935 Bùi Thu Hiền 1975
936 Phạm Minh Hằng 1982
937 Đinh Hồng Phương Linh 1999
938 Đinh Phú Thành 2007
939 Đinh Giang Nam 2005
940 Đinh Trà My 2009
941 Dương Thị Bắc 1951 HN
942 Trần Đại Hùng
943 Hồ Nguyên Ngọc 1987
944 Cao Minh Lam 2013
945 Lý Trần Quỳnh Giang
946 Trương Thị Mai Thảo 1979
947 Lê Phương Hà Bé Rồng 11/10/2012
948 Đặng Ngọc Thảo Uyên 36 tuổi
949 Mậu Ngọ Phạm Ngọc Long 1968
950 Trần Thị Bẩy 1971
951 Phạm Ngọc Tiến 1997
952 Phạm Tiến Luật 1999
953 Nguyễn Xuân Cẩn 1955
954 Lê Thị Qúy 1957
955 Nguyễn Lê Quang 1980
956 Nguyễn Thị Hòa 1981
957 Nguyễn Khánh Hải 2007
958 Nguyễn Minh Ngọc 2009
959 Nguyễn Kiều Anh 1987
960 Đào Duy Tiến 1986
961 Đào MinhTrang 2010
962 Nguyễn Đăng Khoa 1959
963 Lê Thị Kim Hương 1970
964 Nguyễn Hải Đăng 1996
965 Nguyễn Bích Vân 1992
966 Hoàng Thị Xắp 1922
967 Nguyễn Thị Như 1945
968 Nguyễn Hải Tú 32 tuổi
969 Đinh Xuân Phiệt 1959
970 Lý Trần Lộc 1940
971 Lê Thị Minh Chính
972 Hồ Song
973 Trần Thị Chanh
974 Ngô Viết Hà 1965
975 Cù Phương Lan 1971
976 Ngô Đức Việt 1995
977 Ngô thị Hà Phương 1999
978 Lê Thị Vy Anh 17/2/1996
979 Nguyễn Huy Linh 80t
980 Nguyễn Thị Hậu 74t
981 Nguyễn Anh Tuấn 52t
982 Nguyễn Thị Vân Chi 45t
983 Nguyễn Hà Thư 16t
984 Nguyễn Vân Trinh 11t
985 Trương Vân Sinh 1957
986 Nguyễn Thị Mịnh 1962
987 Trương Thái Sơn 1985
988 Nguyễn Kinh Huân 1926
989 Văn Thị Thìn 1938
990 Nguyễn Trung Thành 1981
991 Trần Thị Thanh Hoa 1987
992 Nguyễn Khôi 2006
993 Nguyễn Việt Anh 2007
994 Nguyễn Thị Hòa 1957
995 Nguyễn Phan Minh 1991
996 Nguyễn Thu Hiền 1989
997 Dương Thị Lan 1977 HBT, HN
998 Lê Thị Nhận 1952 ĐĐ, HN
999 Hoàng Thị Tâm 1932 GL, HN
1000 Dương Đức Chính 1957 HBT, HN
1001 Phan Thị Hường 1963 HBT, HN
1002 Dương Đức Huy 1992 HBT, HN
1003 Dương Đức Hưng 1999 HBT, HN
1004 Dương Thị Bình 1963 GL, HN
1005 Dương Quang Minh 1960 HBT HN
1006 Bùi Thị Thảo 1935
1007 Trần Thị Quế 1959
1008 Trần Ngọc Dần 1962
1009 Trần Ngọc Anh 1964
1010 Đỗ Thành Trung 1981
1011 Đỗ Phạm Hà An 2008
1012 Đỗ Hồng Nga 1983
1013 Phạm Quang Minh 1981
1014 Phạm Minh Tuấn 2009
1015 Phạm Thị Vượng 1965
1016 Cao Đức Hòa 1964
1017 Phạm Thị Thường 1977
1018 Trần Công Hiến 1974
1019 Phạm Ngọc Thiện 1979
1020 Vũ Thị Nhung 1985
1021 Nguyễn Thị Đào 1952 BĐ, HN
1022 Nguyễn Văn Bằng 1954
1023 Ma Thị Đông 1954
1024 Nguyễn Quỳnh Mai 1980
1025 Nguyễn Văn Vĩ 1979
1026 Nguyễn Ngọc Mai Chi 2006
1027 Nguyễn Phương Chi 2013
1028 Nguyễn Phương Hà 1982
1029 Khổng Mạnh Quân 1983
1030 Nguyễn Hồng Hạnh 1987
1031 Phạm Ngọc Long 1983
1032 Nguyễn Thị Thúy Loan 1950 Thanh Sơn, Phú Thọ
1033 Đinh Tiến Dũng 1973 Q9, TP HCM
1034 Nguyễn Thị Thu Huế 1982 Q9, TP HCM
1035 Đinh Nguyễn Tiến Đạt 2003 Q9, TP HCM
1036 Đinh Thị Thanh Vân 1976
1037 Đinh Đức Quyền 1969
1038 Đinh Ngọc Quang 1994
1039 Đinh Quang Huy 2008
1040 Đinh Tiến Sỹ 1990
1041 Nguyễn Thị Minh Thư 1984
1042 Đinh Ngọc Mai 2004
1043 Đinh Phương Thảo 2009
1044 Vũ Kim Loan
1045 Trần Văn Tú
1046 Trần Văn Lộc
1047 Trần Văn Thọ
1048 Nguyễn Thị Vân Thi 45t
1049 Nguyễn Vân Trinh 11t
1050 Nguyễn Phương Uyên
1051 Đinh Nguyên Kha
1052 Nguyễn Duy Nguyên 29/09/1985 Hà Nội
1053 Hoàng Châu Anh 1984
1054 Phương Linh 1985
1055 Hoàng Tiết Kiệm 1955 (Ất Mùi )
1056 Nguyễn Thị Lan Hương 1956 (Bính Thân)
1057 Hoàng Linh Phương 1979 (Kỷ Mùi)
1058 Phạm Thị Thu Quyên 1978 (Mậu Ngọ)
1059 Hoàng Phương Nam 2007 (Đinh Hợi)
1060 Hoàng Thanh Lâm 2010 (Canh Dần)
1061 Triệu Văn Được 1960 Đống Đa, Hà Nội
1062 Nguyễn Thị Thu Hà 1964
1063 Triệu Thị Mai Trang 1990
1064 Triệu Thục Linh 1995
1065 Nguyễn Hữu Thừa 1924 Yên Bái
1066 Nguyễn Thị Thiều 1938
1067 Nguyễn Chiến Hồng 1967
1068 Nguyễn Công Thành 1970
1069 Vũ Thị Bướm 1924
1070 Phùng Anh Lộc 1982
1071 Phùng Thị Síu
1072 Phùng Bá Long
1073 Lê Thị Thấu 76t HBT, HN
1074 Trần Văn Tiến 55t HB, HN
1075 Ngô Thị Hồng Phương 56t
1076 Trần Hải Nam 29t
1077 Trần Đức Long 19t
1078 Nguyễn Hồng Lý 26t HBT, HN
1079 Trần Tố Lâm 1t HBT, HN
1080 Phạm Quang Tiến 40t BĐ, HN
1081 Phạm Quang Trác 78t BĐ, HN
1082 Bùi Thị Giang 74t Đ,HN
1083 Ngô Thị Hồng Hà 39t BĐ,HN
1084 Phạm Khánh Huyền 12t BĐ,HN
1085 Phạm Gia Anh 8t
1086 Huỳnh Quan Điểm 1984
1087 Nguyễn Văn Biên Phú Hộ, Phú Thọ
1088 Nguyễn Thu Phương 1986 Phú Hộ, Phú Thọ
1089 Nguyễn Hồng Tuân 1980 Chương Dương Độ, Hà Nội
1090 Nguyễn Thị Thu Cúc 1994 Phú Hộ, Phú Thọ
1091 Vũ Tiến Chúng 1944
1092 Nguyễn Thị Mịnh
1093 Nguyễn Hồng Nhung 1971
1094 Vũ Hoàng Tân 5/10/1951
1095 Nguyễn Thị Thanh 20/3/1958
1096 Tạ Thị Sơn 1940
1097 Ngô Văn Trí 1940
1098 Đỗ Văn Hòa 1938
1099 Nguyễn Thị Mùi 1929
1100 Đỗ Thúy Thảo 1964
1101 Trần Hữu Tâm 2006
1102 Trần Chúc Linh 2009
1103 Nguyễn Thùy Dung 1989
1104 Nguyễn Hồng Nhung 1985
1105 Trương Nam Tiến 49t (Ất Tỵ )
1106 Nguyễn Thị Thái Hà 43t
1107 Trương Nam Anh 19t (Ất Hợi )
1108 Trương Tiến Thịnh 10t (Giáp Thân)
1109 Đinh Kim Thanh 1959
1110 Hoàng Thu Hương 1983
1111 Hoàng Văn Bình 1962
1112 Hoàng Việt 1989
1113 Thạch Văn Long 1967
1114 Nguyễn Quốc Hiệp
1115 Nguyễn Thị Thanh Hải
1116 Nguyễn Thị Diễm Hằng
1117 Nguyễn Thị Ngọc Hà
1118 Nguyễn Đình Tấn 82t
1119 Nguyễn Thị Chung 74t
1120 Nguyễn Thanh Tùng 38t
1121 Vũ Thị Nguyệt 38t
1122 Nguyễn Vũ Anh Thư 12t
1123 Nguyễn Vũ Minh Thư 5t
1124 Nguyễn Văn Luyền 55t
1125 Nguyễn Thị Thanh Thủy 49t
1126 Nguyễn Tùng Lâm 23t
1127 Nguyễn Ngọc Cẩm Tú 10t
1128 Nguyễn Thị Diệu Hiền 1989
1129 Nguyễn Viết Lâm 1954
1130 Vân Anh 26 tuổi
1131 Nguyễn Khoa Thông 1922
1132 Hồ Thị Gái Trần Minh 1943
1133 Phan Đức Hạp
1134 Lương Thanh Bình 53t
1135 Vũ Thị Kim Oanh 47t
1136 Lương Diệu Linh 23t
1137 Lương Thùy Dương 21t
1138 Lương Quỳnh Chi 11t
1139 Đoàn Duy Hưng 1979
1140 Tô Đình Thái 62t
1141 Nguyễn Thị Thắm 65t
1142 Tô Thái Phúc 89t
1143 Tô Thái Lộc 99t
1144 Nguyễn Văn Lương 1963
1145 Nguyễn Hồng Trường 1985
1146 Phạm Châu Sơn 1956
1147 Hoàng Kim Cương 1977
1148 Ngô Thị Thu Hiền 1981
1149 Hoàng Hương Ly 2006
1150 Hoàng Ngô Khánh Băng 2011
1151 Đỗ Thị Thu Nga
1152 Ninh Hoàng Nguyệt 1976
1153 Hoàng Thị Nga Ninh
1154 Thái Phong 1972
1155 Ninh Hải Yến 2009
1156 Trần Văn Dũng 1970
1157 Trần Nguyệt Minh 2011
1158 Trần Minh Ngọc 2012
1159 Trần Văn Được
1160 Vương Hà Mi
1161 Hoàng Thị Dân
1162 Nguyễn Ngạt 1942
1163 Nguyễn Văn Thức
1164 Nguyễn Quang Tùng
1165 Nguyễn Minh Thư
1166 Nguyễn Tuyết Vân
1167 Trần Đức Hoài
1168 Phùng Văn Chiến
1169 Nông Thị Bé
1170 Trần Văn Sinh
1171 Trần Thanh Tâm 1981
1172 Nguyễn Chí Cường 1979
1173 Nguyễn Trần
1174 Trần Nguyễn 2008
1175 Nguyễn Trần Bảo Châu 2012
1176 Trịnh Thị Ngọc 1985
1177 Vũ Văn Hòa 1941
1178 Phạm Thị Phiu 1941
1179 Vũ Văn Thuận 1964
1180 Mai Văn Kiên 1977
1181 Nguyễn Thị Huyền 1966
1182 Vũ Thị Khanh 1989
1183 Vũ Văn Khắc 1990
1184 Vũ Văn Anh 1977
1185 Ngô Thị Tuyết 1981
1186 Vũ Văn Minh 2003
1187 Vũ Thị Ngân 2006
1188 Vũ Thị Hương 1979
1189 Mai Trung Thái 1999
1190 Mai Văn Huy 2001
1191 Trần Thị Nhan 1944
1192 Nguyễn Bá Tuyên 1968
1193 Nguyễn Trung Tuyến 1992
1194 Nguyễn Bá Kiên 1972
1195 Nguyễn Thị Hằng 1979
1196 Nguyễn Thị Mai Linh 2002
1197 Nguyễn Thị Mai Nhi 2007
1198 Nguyễn Thị Nga 2013
1199 Nguyễn Bá Kiền 1975
1200 Trần Thị Đào 1975
1201 Nguyễn Hà Phương Anh 2000
1202 Nguyễn Hà Phương Trinh 2003
1203 Nguyễn Bá Điểm 1979
1204 Nguyễn Thị Tuyết 1985
1205 Nguyễn Gia Minh 2005
1206 Nguyễn Gia Mạnh 2008
1207 Nguyễn Thị Ngọc Đẹp 1979
1208 Nguyễn Thị Hồng Thúy 1976
1209 Nguyễn Hồng Hiệp 1973
1210 Trần Thị Dạ Thảo 1977
1211 Hoàng Văn Vận 1974
1212 Nguyễn Thị Tuyền 1981
1213 Hoàng Văn Cường 1998
1214 Vũ Đức Hòa 1947
1215 Phạm Thị Phin 1948
1216 Vũ Anh Hoàng 2001
1217 Trần Tuấn Anh 2009
1218 Vũ Thị Hà 1976
1219 Bùi Hồng Chương 1976
1220 Bùi Vũ Hồng Anh 2008
1221 Nguyễn Ân 1952
1222 Nguyễn Thị Quýt 1951
1223 Lưu Thị Thêu 1957
1224 Phạm Đức Hoàn 1983
1225 Nguyễn Ngọc Gia An 2011
1226 Đặng Gia Nguyên 2011
1227 Trần Thị Diệp Anh 1976
1228 Đặng Quý Sửu 1973
1229 Nguyễn Công Cẩn 1955
1230 Nguyễn Công Cảnh 1975
1231 Trần Thị Hồng 1946
1232 Lê Thị Tịnh Túc 1973
1233 Đoàn Thị chịu 1957
1234 Nguyễn Phi Hùng 1989
1235 Tsần A Cầu 1957
1236 Tsần Cẩm Mùi 1978
1237 Lê Vân Khanh 2003
1238 Tsần Cẩm Lình 1979
1239 Trần Thanh Thảo 1978
1240 Trần Thị Ngọc Trâm 2006
1241 Trần Thị Ngọc Trang 2010
1242 Tsần Pấu 1982
1243 Nguyễn Thị Hoàn Mỹ 1985
1244 Phạm Xuân Thái 1961
1245 Hoàng Thị Oanh 1962
1246 Phạm Hoàng Yến 1986
1247 Phạm Thị Duyên 1988
1248 Phạm Quốc Khánh 1998
1249 Hoàng Kim Tám 1964
1250 Nguyễn Thiện Thắng 2010
1251 Nguyễn Thiện Hòa 1977
1252 Hoàng Kim Côn 1958
1253 Hoàng Kim Quách 1953
1254 Hoàng Thị Trâm 1951
1255 Hoàng Thị Hồng Phương 1948
1256 Phạm Xuân Thao 1938
1257 Phạm Thị Mậu 1958
1258 Phạm Thị Nguyệt 1972
1259 Hoàng Xuân Phong 42t
1260 Hoàng chí Kiên 8t
1261 Đoàn thị khánh Hằng 23t
1262 Huỳnh Thúc Phụ 34t
1263 Huỳnh Thị Phượng 41t
1264 Hoàng Xuân Phục 38t
1265 Huỳnh Thị Phòng 36t
1266 Hoàng xuân Phương 13t
1267 Hoàng Xuân Pho 30t
1268 Bùi Thanh Bình 43t
1269 Trương Thị Thê 69t
1270 Trần Công 71t
1271 Trần Ngọc Vinh 39t
1272 Nguyễn Thị Nhung 38t
1273 Bùi Hoàng Hảo 21t
1274 Bùi hoàng Hân 15t
1275 Bùi Xuân Hải 7t
1276 Hoàng Xuân Bão 9t
1277 Nguyễn Hoàng Khánh Thi 4t
1278 Trần quang Hải 8t
1279 Trần Quang Hưng 3t
1280 Vũ Thị Kim Oanh 1947
1281 Nguyễn Minh Cương 1974
1282 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 1977
1283 Lê Nguyệt Minh Châu 2006
1284 Lê Kim Ngân 2009
1285 Lê Kim Liệu 1976
1286 Vũ Thúy Quỳnh 1950
1287 Trần Văn Tưởng
1288 Lê Kim Dung
1289 Phan Văn Bình
1290 Cao Thị Anh 1997
1291 Huỳnh Ngờ 63t
1292 Phan Văn Bình 1972
1293 Lê Thị Hà 1980
1294 Nguyễn Luyện Trọng Can 1974
1295 Nguyễn Tường Minh 2008
1296 Tạ Thị Hạnh
1297 Lê Khắc Thành
1298 Lê Thị Oanh 1977
1299 Lê Khắc Thịnh 1984
1300 Lê Khắc Thảo 1981
1301 Vũ Thị Cậy
1302 Trần Trung Vinh
1303 Trần Anh Tuấn 1973
1304 Vũ Thị Hiền 1974
1305 Vũ Đức Hòa 1946
1306 Phạm Thị Phin 1947
1307 Trần Văn Quang 1972
1308 Lê Thị Lạo 1933
1309 Nguyễn Văn Hùng 1961
1310 Nguyễn ngọc Tuyến 1966
1311 Nguyễn Văn Việt 1969
1312 Nguyễn Văn Nam 1973
1313 Nguyễn Ngọc Huy 1974
1314 Nguyễn Thị Tuyết 1957
1315 Nguyễn Thị Dung 1959
1316 Nguyễn Thị Yến 1963
1317 Lê Thị Loan 1962
1318 Nguyễn Văn Ba 1993
1319 Nguyễn Thị Huệ 1986
1320 Nguyễn Thị Hạnh 1989
1321 Nguyễn Văn Đông 2000
1322 Nguyễn Thị Khánh Linh 1993
1323 Nguyễn Thị Hồng Nhung 1988
1324 Nguyễn Tiến Đạt 1992
1325 Tô Mai Phong 1958
1326 Tô Minh Tuấn 1983
1327 Tô Thanh Tuấn 1993
1328 Tô Bảo Khang 2011
1329 Chu Văn Lăng 1979
1330 Trần Văn Thành 1960
1331 Nguyễn Thị Thân 1959
1332 Trần Thành Trung 1992
1333 Trần Thành Long 1997
1334 Trần Ngọc Thuyên 1936
1335 Nguyễn Viết Thiết 1965
1336 Điện Thị Hoa 1973
1337 Nguyễn Thị Anh Thư 1999
1338 Nguyễn Viết Anh Nhật 2005
1339 Nguyễn Viết Thống 1968
1340 Nguyễn Thị Thu Hà 1971
1341 Nguyễn Thị Tố Uyên 1995
1342 Nguyễn Thị Tú Quyên 2003
1343 Phan Xuân Duy 1954
1344 Trần Thị Quen 1954
1345 Phan Xuân Tuấn 1986
1346 Phan thị Quyên
1347 Phan Thị Lâm 1996
1348 Phan Xuân Trì 1957
1349 Nguyễn Thị Hà 1963
1350 Phan Xuân Trang 1985
1351 Phan Xuân Hoàng 1997
1352 Phan Thị Huyền 1991
1353 Phan Xuân Trí 1966
1354 Nguyễn Thị Vang 1968
1355 Phan Thị Hạnh 1994
1356 Phan Thị Hiền 1998
1357 Lê Thị Thu Hiền 1962
1358 Nguyễn Phi Dương 1991
1359 Nguyễn Quốc Hùng 2000
1360 Đoàn Lưu Bích Trang 1981
1361 Chu Xuân An 2008
1362 Chu Thi Xuân 1927
1363 Khương thị Tính 1952
1364 Lưu thị Bích Vân 1961
1365 Đặng thị Ba 1931
1366 Phan văn Dữ 1971
1367 Nguyễn thị Xuân Lam 1982
1368 Phan Duy 2006
1369 Phan Ngọc Diệp 2009
1370 Phan Thị Dung 1959
1371 Phạm Trung Kiên 1943
1372 Phạm Thị Chi Thìn 1942
1373 Đỗ Minh Quang 1963
1374 Phạm Thị Vinh Nga 1964
1375 Nguyễn Hải Lý 1990
1376 Nguyễn Thảo Hương 1998
1377 Phan Văn Đức 1975
1378 Nhan Thị Mai 1955
1379 Phan Hồng Thuy Vy 1971
1380 Vũ Thị Ngoan 55t
1381 Vũ Thị Toàn 91
1382 Nguyễn Đăng Khoa 58t
1383 Nguyễn Vũ Khanh 29t
1384 Đào Thị Hiền Hạnh 29t
1385 Nguyễn Vũ Phương Thanh 27t
1386 Trần Quang Cảnh 27T
1387 Trần Nguyễn Hiếu Minh 2010
1388 Trần Nguyễn Tuấn Kiệt
1389 Nguyễn Bá Thạch 1976
1390 Trần Thị Vân 1987
1391 Nguyễn Thị Hiền 2007
1392 Nguyễn Thị Em 1932
1393 Lê Văn Nhi 1951
1394 Lê Thị Thục 1952
1395 Trần Tử Hữu 1976
1396 Lê Thị Hiền 1983
1397 Trần Thiện Nhân 2011
1398 Đặng Thị Nguyệt 1971
1399 Lê Văn Hà Nam Hoa NT, NĐ
1400 Giang Thanh Hùng 1988
1401 Phạm Hồng Khán
1402 Hà Thị Đường
1403 Phạm Hồng Thái 2006
1404 Trương Quốc Hà 1998
1405 Nguyễn Thị Đẩu
1406 Đồng Yến Nhi 1987
1407 Đồng Trí Nhân 2012
1408 Đinh Thê 2005
1409 Đinh Thiêng 2007
1410 Đinh Thị Thư 2010
1411 Đinh Thị Phenh
1412 Phan Văn Hùng
1413 Lê Thị Nguyệt
1414 Phan Thị Huyền 2009
1415 Cao Đắc Hoàn
1416 Nguyễn Thị Thiệp 81
1417 Lưu Quang Phương 44t
1418 Lo Thị Dục 80t
1419 Vi Thị Luyện 70t
1420 Nguyễn Ngọc Cẩm Nguyên
1421 Trần Thị Kim Chung
1422 Nguyễn Thị Hằng Ni 1995
1423 Nguyễn Thị Gìn
1424 Nguyễn Văn Lo
1425 Trần Thị Mận
1426 Vũ Xuân Lý
1427 Nguyễn Thị Đào
1428 Vũ Minh Hùng 2001
1429 Trần Thị Hường 83t
1430 Lê Ngọc Đức
1431 Huỳnh Thị Trúc 1964
1432 Trương Văn Ái 1960
1433 Lê Minh Tuấn 2013
1434 Minh Tâm
1435 Hà Bắc
1436 Phan Tất Kiện 70t
1437 Lê Thị Lý 1973
1438 Hoàng Thị The 85t
1439 Hoàng Thị Sợi 80t
1440 Hoàng Thị Thảo
1441 Huệ An 2013
1442 Huệ Phúc 2013
1443 Mỹ Lộc 2013
1444 Nguyễn Văn Tùng
1445 Hồ Trần Chung
1446 Lê Thanh Hằng
1447 Dương Thị Liễu
1448 Lê Thanh Tâm 1974
1449 Nguyễn Xuân Nghiêm 2000
1450 Nguyễn Út Hậu 2013
1451 Thạch Thị Đi
1452 Phạm Văn Thanh 2001
1453 Vũ Mạnh Tùng 2012
1454 Trần Thị Tuyết 1989
1455 Trần Văn Sỹ 1969
1456 Trần Văn Vỹ
1457 Trần Văn Hiếu
1458 Trần Văn Suốt
1459 Nguyễn Thị Thủy 1970
1460 Nguyễn Sơn Duy Trung 37t
1461 Hồ Yến Ly 36t
1462 Đỗ Văn Ngọc
1463 Nguyễn Thị Lệ 34t
1464 Vũ Văn Chanh
1465 Trần Thị Diễm Chi 1974
1466 Phạm Thanh Đức
1467 Lưu Tường Phùng
1468 Trường Lê Ngọc Nhẫn 1974
1469 Lê Thị Lệ 1976
1470 Ma Thị Nhích
1471 Nguyễn Hương Trà 2004
1472 Nguyễn Hải Đăng 2007
1473 H’ Hà Niê 2012
1474 H’ Miên Niê
1475 Trần Quý Anh 2001
1476 Trần Văn Đồng
1477 Lê Minh Nhật
1478 Lục Thị Nguyệt
1479 Lê Minh Tuệ Như 2012
1480 Lê Văn Mười 80t
1481 Nguyễn Thị Hảo 1993
1482 Nguyễn Lượm
1483 Lưu Ngọc Nhi 2012
1484 Huỳnh Thị Như Ý 2001
1485 Trần Thị Khánh Hằng 1995
1486 Trần Thị Hà
1487 Lê Thị Chung 74t
1488 Bùi Thị Trang 1982
1489 Bùi Thị Lượm 1987
1490 Nguyễn Thị Năm
1491 Nguyễn Văn Hận
1492 Nguyễn Phước Thùy Miên
1493 Nguyễn Thị Lệ Thủy 2003
1494 Nguyễn Văn Phước 70t
1495 Nguyễn Văn Thọ 1969
1496 Đào Trung Kiên 1995
1497 Dương Đức Thái 1982
1498 Vũ Thị Cúc
1499 Trần Việt Dũng
1500 Trần Viết Thế
1501 Nguyễn Thị Phiến
1502 Lê Văn Tý 1961
1503 Lê Thành Tâm 2006
1504 Lê Văn Công 2007
1505 Trần Thị Tuyết Mai 1972
1506 Ngô Thị Mao 1933
1507 Trịnh Ngọc Khoa 1973
1508 Phạm Thị Trinh 1972
1509 Trịnh Thị Thúy Hằng 1994
1510 Trịnh Hoàng Thông (Thích Quốc Thắng) 2005
1511 Trịnh Ngọc Nhung 72t
1512 Phạn Thị Nói 83t
1513 Trần Tử Sơn 1969
1514 Trần Thị Thanh Giang 1973
1515 Trần Tử Long 1996
1516 Trần Phúc Vĩnh Lộc 2003
1517 Vũ Văn Quang 1976
1518 Nguyễn Thị Xanh 1981
1519 Vũ Tuấn Anh 2004
1520 Vũ Nhật Anh 2011
1521 Nguyễn Vũ Xuân Trung 2013
1522 Bùi Thị Ngọc Ánh 1945
1523 Nguyễn Văn Kha Yên Bái
1524 Hoàng Văn Chưởng
1525 Bùi Thị Nhung
1526 Ngô Đức Thành
1527 Nguyễn Thị Bích Thảo
1528 Ngô Minh Trang
1529 Ngô Minh Anh
1530 Dương Quốc Nga
1531 Ngô Thị Khánh Phương
1532 Dương Quốc Hiếu
1533 Dương Khánh Linh
1534 Nguyễn Hà Thư 17t
1535 Nguyễn Vân Trinh 12t
1536 Ngô Thị Thiều 1927
1537 Vũ Huy Bình 1965
1538 Trần Tử Sâm 1930
1539 Nguyễn Thúy Ngà 1953
1540 Võ Văn Đình 1961
1541 Phan Thanh Ba 1935
1542 Phạm Cù
1543 Trần Lịch
1544 Trần Thị Sâm
1545 Trần Nam
1546 Trần Thanh Phương
1547 Đỗ Văn Dy 1954
1548 Trần Thanh Tùng
1549 Bùi Nguyên Long 1957
1550 Nguyễn Hồng Hạnh 1958
1551 Bùi Hoàng Lâm 1983
1552 Đào Thu Giang 1985
1553 Bùi Lan Thanh 2010
1554 Bùi Thanh Vân 1959
1555 Dương Vân Anh 1987
1556 Bùi Anh Tuấn 1962
1557 Huỳnh Diệp Anh 1971
1558 Bùi Diệp Mi 1995
1559 Nguyễn Trung Đình 1961
1560 Hoàng thị thu Hằng 1961
1561 Nguyễn Hà Ngọc 1987
1562 Nguyễn Trung Quân 1996
1563 Đặng Tuấn Dũng 2012
1564 Lâm Ái Hãn 1955
1565 Nguyễn Văn Chiên 1961
1566 Nguyễn Thị Huệ 1959
1567 Nguyễn Thu Hoài 1986
1568 Nguyễn Văn Cường 1990
1569 Bùi Thị Ngọc Ánh (PD: Chúc Mỹ) 1945
1570 Ananda Hoàng 2007
1571 Trần Minh 1943
1572 Huỳnh Thanh Chúc
1573 Nguyễn Văn Dương 1988
1574 Đàm Đình Bội
1575 Đỗ Thị Oanh
1576 Đàm Thị Thanh Dương
1577 Đàm Thị Bảo Châu
1578 Nguyễn Thị Hồng Nhung 1971
1579 Dương Thị Hằng 1976
1580 Đào Ngọc Tuấn 1972
1581 Đào Minh Triết 2008
1582 Nguyễn Xuân Tú
1583 Đặng mạnh Linh 11-May
1584 Nguyễn Thị Chiền 1947
1585 Trương Thành Đông 1952
1586 Nguyễn Thị Hiếu 1955
1587 Nguyễn Thành Chung 1979
1588 Nguyễn Thị Xuân Thủy 1977
1589 Trương Chí Dũng 1977
1590 Trương Công Đại 1977
1591 Trương Chí Dũng 2006
1592 Trương Thành Lân 1971
1593 Trần Thị Hảo 1976
1594 Trương Qúy Sơn 2000
1595 Trương Trần Nhật Minh 2005
1596 Trương Thị Hường 1973
1597 Trương Thị Hoán 1980
1598 Vũ Trương Yến Ngọc 1989
1599 Đặng Thị Tỵ
1600 Nguyễn Trương Bảo Ngọc 2006
1601 Trương Tiến Trung 1980
1602 Nguyễn Duy Vinh 1924 Đông Anh,HN
1603 Nguyễn Duy Minh 21/9/2012
1604 Ngô Đức Nghĩa 83t
1605 Nguyễn Thành Đạt 1993
1606 Nguyễn Văn Ngự 1952
1607 Đỗ Thị Châu 1959 Cầu Giấy, HN
1608 Nguyễn Thị Ngọc Phương 1984
1609 DươngVũ Minh 1984
1610 Dương Tùng Khoa 2012 Trúc Bạch, BĐ, HN
1611 bác Phạm Xuân Sự 1944
1612 Nguyễn Minh Anh 2013 HK
1613 Nguyễn Thị Ngọc Hà Đà Nẵng
1614 Bích Minh 1982
1615 Dương Trung Hiếu 2006 Thụy Khuê
1616 Phạm Thị Thu Trang 1984
1617 Lê Thị Thoa
1618 Phạm Thị Hòa 1950
1619 Nguyễn Thu Hà
1620 Nguyễn Văn Tạo 1960
1621 Đinh Thị Thúy Hải 1968 Từ Liêm
1622 Nguyễn Duy Long 1991 Từ Liêm
1623 Nguyễn Ngọc Minh 2001 Từ Liêm
1624 Đỗ Vân Anh 1987
1625 Bùi Hồng Hà 1977
1626 Nguyễn Đức Lểnh Uông Bí, Quảng Ninh
1627 Hà Thị Thược 20/7/1954
1628 Hà Thị Lan Anh 26/10/1991
1629 Nguyễn Trung Dũng
1630 Nguyễn Trần Trấn Nguyên 2008
1631 Đỗ Tuyết Mai
1632 Vũ Hải Linh
1633 Nguyễn Hải Anh
1634 Vũ Đàm Hoàng Anh 1997 Kim Mã
1635 Nguyễn Ngọc Sơn
1636 Đàm Thị Thu Hiền 1969 8/94, Hải phòng
1637 Vũ Hoàng Nam 1962
1638 Vũ Thị Ngọc Thủy 1968
1639 Vũ Màu Hạnh Thu 1994
1640 Lê Thị Minh Thịnh
1641 Nguyễn Thu Trang
1642 Nguyễn Ngọc Hoan
1643 Nguyễn Lê Anh Tuấn
1644 Nguyễn Lê Tuấn Anh
1645 Nguyễn Văn Hưng
1646 Nguyễn Thị Duyên
1647 Nguyễn Song Hà
1648 Phạm Thị Hà 1950
1649 Tô Quang Đạt 2000
1650 Dương Xuân Hưng 1978 Vĩnh Hưng
1651 Đỗ Thị Thu Hằng 1968
1652 Phan Văn Thụy 1968
1653 Nguyễn Thị Thơ 1969
1654 Phan Thị Huế 1992
1655 Phan Thanh Hùng 1995 Bình Định
1656 Kiến Xương Thái Bình
1657 Lê Thị Loan 1983
1658 Lưu Thị Huyền Linh 2008 6/2/67, ngõ 337, dịch vọng, cầu giấy
1659 Phạm Thị Kim Dung 1985
1660 Phạm Thành Nam 2008 51/94, Bạch Đằng, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng
1661 Lê Văn Thứ 1969
1662 Lê Hải Hồng 1999
1663 Lê Quang Anh 2001
1664 Nguyễn Văn Hảo 1950
1665 Đặng Viết Trường 17/02/1979
1666 Nguyễn Văn Chiên 1933 Kim Bảng, Hà Nam
1667 Nguyễn Đức Dũng 12/10/2013 p 516, D8, Thành Công, Ba Đình
1668 Nguyễn Hà Hương Giang 8/12/2010 p 516, D8, Thành Công, Ba Đình
1669 Nguyễn thị Thu Huyền 29/9/1979 p 516, D8, Thành Công, Ba Đình
1670 Nguyễn Đức Cường 27/6/1978 p 516, D8, Thành Công, Ba Đình
1671 Nguyễn Vương Hoàng 2013 nghệ an
1672 Đỗ Thị Liễu 1938
1673 Lê Thi Thu Hường 1974 đống đa, B1705, tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn
1674 Đặng Phương Khanh 2000 đống đa, B1705, tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn
1675 Phạm Thị Thu Hương Tây Hồ, số 4B, ngách 105/15, Thụy khuê
1676 Nguyễn Dương Huyền 1965 số 9, ngách 49, ngõ Thịnh Hào 3, Tôn Đức Thắng
1677 Hà Thúy Phượng 1967 số 9, ngách 49, ngõ Thịnh Hào 3, Tôn Đức Thắng
1678 Nguyễn Hải Phong 1991 số 9, ngách 49, ngõ Thịnh Hào 3, Tôn Đức Thắng
1679 Nguyễn Tuấn Minh 1996
1680 Nguyễn Đắc Hải kỷ mão 1 ngõ 65, ngách 14, tổ 16, tập thể Văn Công, Mai Dịch
1681 Nguyễn Thị Hồng Thúy Kỷ Sửu ngõ 65, ngách 14, tổ 16, tập thể Văn Công, Mai Dịch
1682 Nguyễn Huy Hoàng Ất mão ngõ 65, ngách 14, tổ 16, tập thể Văn Công, Mai Dịch
1683 Nguyễn Thị Hoài Thu Mậu ngọ ngõ 65, ngách 14, tổ 16, tập thể Văn Công, Mai Dịch
1684 Phạm thị Hương Lan Ất Mão ngõ 65, ngách 14, tổ 16, tập thể Văn Công, Mai Dịch
1685 Nguyễn Duy Hiếu Canh Thì ngõ 65, ngách 14, tổ 16, tập thể Văn Công, Mai Dịch
1686 Nguyễn Thị Hoàng Mai Bính Tuất ngõ 65, ngách 14, tổ 16, tập thể Văn Công, Mai Dịch
1687 Lê Quang Vũ ngõ 65, ngách 14, tổ 16, tập thể Văn Công, Mai Dịch
1688 Lê Nguyễn Nhật Hà ngõ 65, ngách 14, tổ 16, tập thể Văn Công, Mai Dịch
1689 Phạm thị hoài 1953 187, tổ 26, phương lâm, hòa bình
1690 Phạm Đăng Hùng 58t ngõ 105, Doãn kế thiện, mai dịch
1691 Nguyễn kim thu ngõ 105, Doãn kế thiện, mai dịch
1692 Phạm Phương Anh ngõ 105, Doãn kế thiện, mai dịch
1693 Trần phạm phương Thảo ngõ 105, Doãn kế thiện, mai dịch
1694 Phạm Phương Linh ngõ 105, Doãn kế thiện, mai dịch
1695 Phạm Hồng Trang 29t tổ 24, Phương Lâm, hòa bình
1696 Nguyễn anh tuấn tổ 24, Phương Lâm, hòa bình
1697 Nguyễn tú anh tổ 24, Phương Lâm, hòa bình
1698 Nguyễn anh minh tổ 24, Phương Lâm, hòa bình
1699 Đinh Thị Thanh Loan đinh tỵ 1, ngõ 52, Triệu Việt Vương, Phúc Thịnh, p Bình Đào, Ninh bình
1700 Tống Tiến Dũng Binh Tý 1, ngõ 52, Triệu Việt Vương, Phúc Thịnh, p Bình Đào, Ninh bình
1701 Đinh Văn Thượng Đinh Hợi 528, phố Khánh Tân, p Ninh Khánh, Ninh Bình
1702 Bùi thị Tùng tân mão 528, phố Khánh Tân, p Ninh Khánh, Ninh Bình
1703 Đinh văn tuân giáp dần 528, phố Khánh Tân, p Ninh Khánh, Ninh Bình
1704 Lê thị Việt Hà Mậu ngọ 528, phố Khánh Tân, p Ninh Khánh, Ninh Bình
1705 Đinh Phúc Quang 2005 528, phố Khánh Tân, p Ninh Khánh, Ninh Bình
1706 Đinh Phúc Hà anh 2010 (53 tuổi) ninh bình, Cao Quốc Dũng
1707 Huỳnh Kim Nhi 1986
1708 Nguyễn Mạnh Hoành 1942
1709 Đoàn Thị Thùy Trang & con 1986
1710 Lê Văn Tĩnh 60t
1711 Nguyễn Thị Phương Thảo 1973
1712 Nguyễn Thanh Hà 26t
1713 Ngô Bích Liên 1941
1714 Nguyễn Hoàng Trúc Chi 2013
1715 Lê Thanh Thúy 11/7/1983
1716 Ngô Quang Minh
1717 Nguyễn Thị Bé 1984
1718 Chí Linh Hải
1719 Nguyễn Văn Thà 1956 Tứ Kỳ, Hải Dương
1720 Đinh Hoàng Mỹ Anh 2012
1721 Nguyễn Trọng Thanh 48t Thái Bình
1722 Ngô Mạnh Đức Thái Nguyên
1723 Lê Tuấn Anh 1971
1724 Phạm Thị Thanh Nhàn 1974
1725 Lê Đức Mạnh 2001
1726 Lê Minh Tâm 2007 Từ Liêm, Hà Nội
1727 Lê Thê Triệu 1939
1728 Trần Thị Nhung 1947
1729 Lê Việt Khoa 1976
1730 Trần Thị Hoàng Thảo 1979
1731 Lê Trần Khánh Huy 2004 Từ Liêm, Hà Nội
1732 Đinh Thị Hạnh 1936
1733 Phạm Hoài Thanh 1969
1734 Trần Thị Ngọc Bích 1976
1735 Phạm Minh Thu 2011
1736 Phạm Thu Ngân 2012 Từ Liêm, Hà Nội
1737 Phạm Văn Hòa 1955 Quế Đức, Quảng Nam
1738 Nguyễn Thanh Hiền 1978
1739 Lê Hồng Thu 1983 Thanh Hóa
1740 Bùi Thị Bé 1946
1741 Nguyễn Thị Dung 1980
1742 Trần Ngọc Điệp 1980
1743 Trần Mai Hương 2007
1744 Trần Gia Huy 2011 Xa La, Hà Đông
1745 Đào Xuân hợp 35t
1746 Đào Xuân Hòa 32t Vĩnh Phúc, Ba Đình, HN
1747 Đỗ Thị Hồng Nga
1748 Nguyễn Văn Mạnh
1749 Nguyễn Thùy Dương Yên Sở, Hoàng Mai, HN
1750 Nguyễn Huyền Trang 30t Ngọc Thụy, Gia Lâm, HN
1751 Nguyễn Dương Huyền 1965
1752 Hà Thúy Phượng 1967
1753 Nguyễn Hải Phong 1991
1754 Nguyễn Tuấn Minh 1996 Thịnh Hào 3, Tôn Đức Thắng, HN
1755 Trần Quang Dũng
1756 Đinh Văn Vinh
1757 Nguyễn Mạnh Hải 1972
1758 Nguyễn Thị Mai Loan 19/01/74
1759 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 2002
1760 Nguyễn Minh Huy
1761 Nguyễn Thị Chúc 12/9/1953
1762 Nguyễn Hoàng Lâm 27/05/75
1763 Nguyễn Thị Thu Hà 23/04/83
1764 Nguyễn Ngọc Khánh 24/0/808
1765 Nguyễn Ngọc Anh 22/05/12
1766 Nguyễn Văn Toàn 4/8/1979
1767 Nguyễn Ngọc Toàn 1939
1768 Tô Thị Thùy Linh 1984
1769 Lê Hồng Thu 1983 Yên Định, Thanh Hóa
1770 Nguyễn Thị Oanh 24/10/1958 HN
1771 Nguyễn Duy Nguyên 14/6/1987 Canada
1772 Lương Mạnh Hải 2013
1773 Kim Ngân 1988
1774 Phạm Thị Liễu 1968 Hải Dương
1775 Hải Nam AT, SG
1776 Lê Cát Phương Nam 1989
1777 Dương Xuân Hưng 1978 HN
1778 Trần Đại Nghĩa HN
1779 Lương Thị Mai Anh Vĩnh tuy, HBT, HN
1780 Bùi Thị Hiền 1974 Hoàng Mai, HN
1781 Vũ Đức Hoa 1963
1782 Vũ Thị Kim Giang 1966
1783 Vũ Nhật Mai 1996
1784 Vũ Nhật Phương 2001
1785 Lê Trọng Tấn Hoàng Mai, HN
1786 Dương Trung Hiếu 2006
1787 Trần Nguyệt Minh 11/3/2011
1788 Phạm Gia Minh 2013
1789 Nguyễn An Ninh HN
1790 Nguyễn Tiến Cường 1970 Hà Nội
1791 Phạm Đình Phúc 1932 HN
1792 Bùi Thị Hoa 56t
1793 Nguyễn Thị Liên 1987 Thôn Nội xã, Thượng Lâm, Mỹ Đức,HN
1794 Bà Hoàng Thị Ân 1946
1795 Nguyễn Mai Phương 1988
1796 Phạm Văn Vy USA
1797 Nguyễn Mạnh Hải 6/5/1957 BV Bạch Mai
1798 Phạm Thị Thành 1961
1799 Thân Văn Bắc 1960
1800 Đỗ Văn Hùng 1979
1801 Thân Thị Hòa 1985
1802 Đỗ Thu Trang 2004
1803 Đỗ Văn Cường 2006
1804 Thân Thị Hợi 1983
1805 Thân Văn Hiển 1987
1806 Thân Thị Hồng 1994 Phú Thọ
1807 Nguyễn Thị Bích Thủy 1975
1808 Trần Việt Hương 5/2/1984
1809 Dương Đức Minh 17/6/2012 Thanh Trì, HN
1810 Nguyễn Ngọc Toàn 1939 BV TPHCM
1811 Phạm thị Thìn (Hoảnh) 1928
1812 Dư Văn Lập 1947
1813 Nguyễn (Dương) Thị Tàu 1954
1814 Dư Thị Mỹ Linh 1975
1815 Dư thị Mỹ Loan 1980
1816 trần Hữu Lộc 1975
1817 Dư Thị Mỹ Lan 1982
1818 Dư Thanh Lam 1985
1819 Dư Thì tài 1956
1820 Nguyễn Dư Tân 1983
1821 Nguyễn Diệu Anh 2010
1822 Nguyễn tuấn Anh 2012
1823 Nguyễn Dư Tâm 1988
1824 Dư Thị Đa 1962
1825 Nguyễn văn Vui 1961
1826 Nguyễn Thanh Vũ 1990
1827 Dư Thị Sanh 1960
1828 Dư Văn Số 1965
1829 Dư Văn Thước 1968
1830 Dư thị Bạc 1970
1831 Dư thị Mỹ Dung 1991
1832 Dư thị mỹ Vân 1995
1833 Võ văn Tám 1938
1834 Nguyễn Thị Nhiên 1940
1835 Võ Hải long 1963
1836 Dư Thị Mỹ Lê (mỹ Ngọc) 1977
1837 Võ Hải Anh 2003
1838 Võ Phúc (hải) An 2006
1839 Võ Hải Hưng 1969
1840 phan Thục Quyên 1969
1841 Võ phan Lan Hương 1991
1842 Võ phan Huy Hoàng 1992
1843 Võ hải Nga 1972
1844 nguyễn Quốc Hội 1959
1845 Nguyễn Mỹ Hà 2007
1846 Nguyễn Quốc Huy 2011
1847 Nguyễn Thị Xuân 1969
1848 Nguyễn mạnh Thùy 1965
1849 nguyễn Vân Trang 1992
1850 Nguyễn Tuấn Đạt 2002
1851 Lưu thị Thuận 1965
1852 Lê Văn Hải 1961
1853 Lê Phương Thảo 1988
1854 Lê Bảo Trâm 1998
1855 Hồ Thị Bé 1948
1856 Cao Trọng Lượng 1960
1857 Huỳnh Thị Thu Sương 1964
1858 Cao Ngọc Thơ 1985
1859 Cao Trung Hiếu 1989
1860 Huỳnh Mộng Điệp 1965
1861 Phan Thị Kim Vui 1967
1862 Huỳnh Công Danh 1996
1863 Nguyễn Văn Minh 1966
1864 Huỳnh Thị Thu Nguyệt 1966
1865 Nguyễn Huỳnh Kim Hoa 1990
1866 Nguyễn Huỳnh Kim Yến 1998
1867 Bùi Quang Dung 1967
1868 Huỳnh Thị Thu Thủy 1969
1869 Bùi Quang Du 2004
1870 Lê Văn Phú 1969
1871 HUỳnh THị Thu Hà 1970
1872 Lê Huỳnh Quốc Thắng 2000
1873 Huỳnh Mộng Long 1972
1874 Nguyễn Thị Xa 1976
1875 Huỳnh Thị Phương Trâm 1997
1876 Huỳnh Thị Phương Trinh 2010
1877 Trương Tấn Đạt 1978
1878 Huỳnh Thị Thu Vân 1973
1879 Trương Huỳnh Minh Khang 2008
1880 Trương Huỳnh Hải My 2012
1881 Trương Vũ Quang Nhật 1979
1882 Huỳnh Thị Thu Trang 1978
1883 Trương Nhật Duy Bảo 2008
1884 Trương Huỳnh Bảo Ngọc 2013
1885 Huỳnh Mong Vũ 1982
1886 Tô Thị Mỹ Dung 1980
1887 Huỳnh Ngọc Thái Chi 2012
1888 Đinh Bảo Lộc 1986
1889 Huỳnh Thị Thu Cúc 1984
1890 Đinh Huỳnh Thiện Nhi 2010
1891 Hoàng Chí Bảo 2013
1892 Nguyễn Luyện Trọng can 1976
1893 Trần Trung Vinh
1894 Nguyễn Trần Trần Nguyễn 2008
1895 Trần Thị Đào 1975
1896 Phạm Xuân 1961
1897 Đỗ Trần Hân 1957
1898 Nguyễn Thị Yên 1968
1899 Đỗ Trần Hiếu 1990
1900 Đỗ Trần Hoàn 1993
1901 Đỗ Trần Hinh 1976
1902 Đỗ Thị Hoa 1963
1903 Đỗ Thị Huệ 1965
1904 Đỗ Thị Hường 1967
1905 Trương Thị Hương 1989
1906 Ngô Thị Lệ 1991 (ung thư máu)
1907 Hồ Thị Thu 1976
1908 Nguyễn Hồ Minh Khánh
1909 Nguyễn Hồ Minh Quân
1910 Dương Thị Tiệp 1928 214, Lĩnh Nam
1911 Đỗ Thị Bích 1948
1912 Dương Xuân Hưng 1978
1913 Dương Thu Hà 1982
1914 Dương An Khanh 2006
1915 Dương Xuân Phát 2011
1916 Mai trần thi thu huyền 24/04/79
1917 Nguyễn Ánh Huyền My 6/7/2000
1918 Phan Thanh An 14/04/07
1919 Phan Gia Đôn 2/1/2009
1920 Phan Gia Linh 8/7/2010
1921 Mai Trần Văn Hoan 1952
1922 Lê Thị Hồng 1953
1923 Mai Trần Văn Hùng 27/03/77
1924 Nguyễn Thị Bích Ngọc 1980
1925 Mai Trần Khánh Ly 4/3/2004
1926 Mai Trần Quỳnh Trang 2009
1927 Mai Trần Nhật Huy 2011
1928 Nguyễn Trọng Thanh 48t
1929 Lê Thế Triệu 1939
1930 Lê Minh Tâm 2007
1931 Lê Trần Khánh Huy 2004
1932 Nguyễn Thị Thành Thái Nguyên
1933 Nguyễn Văn Thường
1934 Vũ Thị Oanh
1935 Nguyễn Thế Hợp
1936 Nguyễn Quyết Chiến
1937 Trần Kim Anh
1938 Nguyễn Ngọc Thành 1969 Nam Từ Liêm, HN
1939 Nguyễn Thu Huyền 1980 Thanh Lương, HN
1940 Lê Hồng Thái Cầu Diễn, Từ Liêm, HN
1941 Đỗ Thị Vui 1976
1942 Đỗ Mạnh Bảo 1936
1943 Nguyễn Thị Cần 1952
1944 Trần Việt Hương 1984
1945 Hoàng Quang Dũng 1957
1946 Nguyễn Duy Liên Dũng
1947 Vũ Ngô Quang Tuyến
1948 Phạm Bích Thủy
1949 Lê Khánh Linh 2012
1950 Đinh Ngọc Anh 1930 Thanh Liêm, Hà Nam
1951 Vũ Thị Êm 1926
1952 Vũ Thị Phước 1927 Ý Yên, Nam Định
1953 Trịnh Thu Hiền Hoàng Mai, HN
1954 Đinh Thị Huyền Trang 5/9/1993
1955 Đinh Thảo Vân 2/12/2000
1956 Khổng Thị Phước 1958
1957 Nguyễn Thị Hồng Thuý 12/1/1977
1958 em bé Nghiêm Xuân Minh 1946 HN
1959 Phạm Thị Nhàn 1991 BV Huyết học
1960 Vương Thị Tiệng 1938 BV ĐK Đà Nẵng
1961 Ngô Quý Thục 1945
1962 Phạm Thị Hương 1952
1963 Ngô Thị Thu Hằng 1982
1964 Ngô Thị Thu Hà 1972
1965 Ngô Thị Thu Thủy 1977
1966 Phạm Ngọc Vân 1968
1967 Nguyễn Mạnh Hùng 1977
1968 Nguyễn Hoàng Yến 2008
1969 Bùi Gia Trinh 2008
1970 Bùi Thu Trang 1995
1971 Phạm Ngọc Thủy Tiên 2004
1972 Phạm Ngọc Long 2000
1973 Đỗ Nhật Nam 2001
1974 Phan Thị Hồ Điệp 1975
1975 Trịnh Duy Biên 1980
1976 Vũ Duy Thức 1982
1977 Nguyễn Thế Mạnh 1983
1978 Nguyễn Anh Tuấn 1982
1979 Đặng Ngọc Tiến 1995
1980 Phương Thanh Hoa 1982
1981 Hoàng Thanh Huyền 1982
1982 Nguyễn Thị Thu Hiền 1982
1983 Nguyễn Thị Thu Hương 1982
1984 Phạm Kim Chi 1982
1985 Phạm Thị Là 1949
1986 Nguyễn Tân Hải 62t
1987 Nguyễn Thị Lan 62t
1988 Nguyễn Thanh Tùng 34t
1989 Đào Thu Hải Yến 33t
1990 Nguyễn Minh Khôi 6t Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN
1991 Phạm Duy Hội 72t
1992 Lê Phương Thảo 63t
1993 Phạm Thế Hưng 41t
1994 Nguyễn Thị Thu Hiền 38t
1995 Phạm Bảo Anh 11t
1996 Phạm Bảo Châu 3t Âu Cơ, Tây Hồ, HN
1997 Nguyễn Ngọc Hiên PD Kiên 67t
1998 Phan Thị Hòa Bình PD Hòa 60t
1999 Nguyễn Ngọc Linh 34t
2000 Đặng THị Thu Phương 34t