Hãy nghỉ ngơi như bầu trời

Trong không gian bao la của tâm
Hãy nghỉ ngơi thư giãn như bầu trời
Đừng tìm cầu giác ngộ hay trở nên giác ngộ
Bầu trời thì không đi tìm mình hay trở thành chính nó.

Đừng cố gắng nhận biết Sự Nhận biết
Bầu trời thì không cố gắng nhận biết chính mình
Đừng sửa cho dù là một chữ!
Để mọi thứ hiển lộ trong sáng tỏ tự nhiên

ĐỪNG TRỞ NÊN GIÁC NGỘ
HÃY NGHỈ NGƠI NHƯ BẦU TRỜI!

Yêu quý bạn,
Bầu trời ♥

(Việt dịch từ bản gốc tiếng Anh, xem bản tiếng Anh tại đây)