Không thể mất

Một bạn hỏi: Con có một người bạn còn rất trẻ, chồng phát hiện bị ung thư và đã mất sau một thời gian rất ngắn, để lại bạn và hai con nhỏ. Bạn đã dừng công việc ở SG để trở lại Hanoi nơi có nhiều người thân để nương tựa. Dù rất cố gắng đi làm và bận rộn nhưng bạn vẫn chưa thể vượt qua sự chông chênh này và chưa biết sẽ cùng các con đi tiếp như thế nào.

Xin cho con thay bạn gửi lời hỏi thầy:

Biến cố khủng khiếp ập đến rồi!
Cuộc đời bỗng dưng gãy làm đôi
Xin cho con biết sao có thể
Vượt qua mất mát để đổi đời?

Trả lời:

Con tưởng nguồn thương đã mất rồi
Nhìn nhầm như thế khổ con ơi
Có một Nguồn thương không thể mất
Tìm thấy thì con sẽ đổi đời.

❤,
Trong Suốt

Ngộ Cafe, 23/04/2023