LỜI CẦU NGUYỆN SỨC MẠNH ĐỂ CHỮA LÀNH ĐẾN ĐỨC ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT

LỜI CẦU NGUYỆN SỨC MẠNH ĐỂ CHỮA LÀNH ĐẾN ĐỨC ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT

Biển luân hồi bừng nở đóa sen xanh

Giữa khổ đau Người ban vô uý thí

Xin Đại lực Đại hùng Đại Thế Chí

Chuyển tâm con được dũng mãnh như Ngài

 

Trong lòng con góc tối lẫn chông gai

Muốn giải thoát phải tự mình phát hiện

Xin giúp con dũng cảm nhìn chính diện

Vào nỗi đau chừng tưởng đã nguôi ngoai

 

Xin giúp con ôm trọn nỗi đau này

Để chấp nhận chứ không còn chống lại

Đau khổ ơi, bạn không cần sợ hãi

Ta về Nhà cùng trí tuệ tình thương

 

Xin cho con thấu nhân quả vô thường

Con khổ bởi đã từng làm người khổ

Quả nào chẳng có nhân trong quá khứ

Thôi trách người, chẳng còn thấy bất công

 

Con và người, những dòng chảy thân tâm

Không tìm thấy ai ở sau điều khiển

Khổ chỉ đến với “cái tôi” tưởng tượng

Vô ngã – vô ưu có thể giữa đời thường

 

Xin mỗi ngày con sống mỗi yêu thương

Tự tin bước về nguồn chân hạnh phúc

Vết thương đến chỉ giúp con đánh thức

Người chữa lành linh thánh sẵn trong con

❤, Trong Suốt

(Hà Nội, 30/08/2023)

Nhân dịp một học trò xin bài thơ cầu nguyện tới đức Đại Thế Chí Bồ Tát cho sự kiện sắp tới tại shop Trầm hương Hỷ Lạc. Được Trong Suốt hoàn thành cùng Phan Bá Lành Thu Nhi Huynh Trang Hồng Minh Trang