Lời khẩn nguyện đến Đức Văn Thù nhảy múa

(Tặng các học trò nhân dịp một bạn nhận được lời dạy từ Đức Văn Thù).

*

Xé toạc màn đêm của u mê
Hỡi Đức Văn Thù xin hãy về
Một kiếm chém lìa muôn vọng tưởng
Hai chân dẫm đạp sạch lầm mê

Xin Ngài thủ hộ để tâm con
Giống một vầng trăng sẽ lên tròn
Những gì chưa ngộ xin chứng ngộ
Những gì đã ngộ vững chắc hơn

Lòng con dẫu vẫn mọi lỗi lầm
Xin Ngài khai sáng tuệ thậm thâm
Thấy rõ vô minh cùng giác ngộ
Chỉ là toả chiếu của Bản Tâm

“Sự thật tuyệt đối là tâm con
Không có gì khác ngoài tâm con”
Lời này Ngài dạy con xin nguyện
Chứng ngộ đến khi tột viên tròn.

❤,
Trong Suốt

Bài thơ này ra đời tại Mani Decor, trong sự kiện Đức Văn Thù xuất hiện và bạn Huynh Trang xin Trong Suốt làm một bài cầu nguyện để các học trò sử dụng khi cầu nguyện tới Ngài. Mong Đức Văn Thù đi vào và ở trong tâm của những người đọc lời cầu nguyện này cho đến ngày họ giác ngộ.

13/05/2023.

*

A translation of the poem by Hồng Minh Trang

Invocation to the dancing Manjushri

For students on the occasion of a student receiving teachings from Manjushri.

*

Tearing through the nightly veil of delusion
O Lord Manjushri, please come to me
One sword cutting the root of all illusions
Two feet trampling ignorance thoroughly

May you guard and protect so my mind
Will be like a moon growing full and bright
What is not realized, will be realized
What has been realized will never subside

My heart still has all the flaws
May You illuminate wisdom most profound
To clearly see ignorance and enlightenment
Are just the Mind’s bright radiance

“Absolute truth is your mind
There’s nothing else but your mind.”
These words You taught I shall vow
To realize until perfection.

❤,
Trong Suot

buc-tuong-ngai-van-thu-nhay-mua
Bức Tượng Ngài Văn Thù Nhảy Múa (Ảnh: Mani Decor)

(This poem was composed at Mani Decor, in the event of “Manjushri appears” and Huynh Trang asked Trong Suot to make a prayer for students to use when praying to Manjushri.

May Manjushri enter and stay in the hearts of those who recite this invocation until the day they are enlightened.

May 13, 2023)