Lời nguyện đến Đức Mẹ Tara

Con thiết tha đảnh lễ Mẹ Tara

Bậc giải cứu chúng sinh trong ba cõi

Xin đến đây xin đến đây Người hỡi

Mang yêu thương ánh sáng tới đời con

 

Trong tim con trên một đoá sen hồng

Người ở đó từ bi và tự tại

Nở nụ cười yêu thương không ngăn ngại

Với nghi ngờ và sợ hãi trong con

 

Trong lòng con tuy khoảng tối vẫn còn

Nhưng con biết một điều là sự thật

Chỉ tình yêu mới xoá tan thù hận

Mong lòng cảm thông an trụ chẳng rời con

 

Xin giúp con thông cảm mọi lỗi lầm

Của người đã làm cho con đau khổ

Vì sự thật không ai có quyền chọn lựa

Tất cả là dòng chảy của duyên sinh

 

Xin giúp con thông cảm với chính mình

Với thương tổn đã gây dù không muốn

Với hành động con đã làm vì sai lầm lôi cuốn

Bởi vô minh là một phần trong sứ mệnh của đời con

 

Sứ mệnh con là trải những sai lầm

Để tới được tình thương và trí tuệ

Từng bước chân lấm bùn

Xin được Mẹ Chở che và dẫn lối giúp cho con

 

Như hoa sen vươn lên giữa vũng bùn

Toả hương sắc ngát thơm nơi bùn quyện

Ở trước Mẹ một lòng con xin nguyện

Nuôi tình yêu vô điều kiện trong con ,

Trong Suốt

(Tặng các học trò nhân dịp một bạn xin một bài cầu nguyện tới Đức Tara xanh cho sự kiện chữa lành ở Amita Vạn Bảo, 30/5/2023)