Mất thẻ tín dụng

Một bạn hỏi: Con vừa có một nỗi khổ mà trong đời con chưa bao giờ nghĩ tới. Con rất trọng tính trung thực, chân thành, nhưng bị một người thân trong gia đình lấy thẻ visa của con và rút tiền trong đó. Sau đó còn chối bay chối biến và thề độc là mình không làm, dù con có đủ chứng cớ cho việc đó. Con rất đau cho tới giờ, con không muốn kể cho ai hết. Con cũng nghĩ về nhân quả rồi nhưng vẫn lúc trồi lúc sụt, vẫn rất tức giận vì thấy mình bị phản bội. Con đến đây hôm nay là muốn thầy giúp con, con phải làm gì để có thể đối diện và tha thứ được cho sự phản bội và còn không chịu thừa nhận của người ta?

Trả lời: Cách duy nhất trên đời để có thể tha thứ được hoàn toàn là trí tuệ. Trí tuệ đó cho phép con đối diện với chuyện bị phản bội mà không sao hết, không thấy có gì kinh khủng cả, thấy nó cũng bình thường mà thôi. Trí tuệ đó giúp tâm con tự do và sau đó là hành động không ngăn ngại để giúp mọi chuyện tốt lên.

Đó lả trí tuệ gì? Tặng con một bài thơ:

Chẳng có được mất chẳng có con
Chỉ là thô tế nghĩ vuông tròn
Biết rõ, không cần làm gì cả
Bùn lầy bỗng chốc hóa vàng son.

❤,
Trong Suốt
Sóc Sơn, ngày 29/04/2023

To English readers: here are Trong Suot’s words in English,

One of Trong Suot’s students, Hue, asked:
I’ve just suffered a pain that I’ve never in my life thought of. I value honesty and sincerity, but a family member took my Visa card and withdrew money from it. He later aggressively denied it and swore he didn’t do it, even though I had full evidence to back it up.

I’m in so much pain until now, yet I don’t want to tell anyone. I contemplate the doctrine of Cause and Effect, but my thoughts are not stable. I am still very angry as I feel betrayed.

I came here today to ask you to help me: what should I do to be able to face and forgive the betrayal and the refusal to acknowledge his wrongdoing?

Trong Suot responded:

The only way in the world to fully forgive is through wisdom. Wisdom allows you to face betrayal without any problems, to see nothing terrible in the situation, and to see it as normal. That wisdom helps free your mind and helps you act unhesitantly to make things better.Which wisdom is that? Let me offer you a poem:Gains, losses don’t exist, and neither do you
Thoughts – coarse and subtle – fabricate them all through
Know this clearly, nothing’s needed to do
Soon, mud will turn into sky blue.❤,
Trong SuốtSóc Sơn, April 29 2023.
Translated by Duc Doan.