Mọi hạnh phúc và đau khổ đến từ đâu

Tất cả đau khổ bệnh tật mình phải chịu là do mình đã làm hại sức khỏe, tinh thần của người khác, chúng sinh khác.

Tất cả hạnh phúc mình có là do mình đã làm lợi cho sức khỏe và tinh thần của chúng sinh khác.

Vì thế, mình nên có một thói quen là: luôn luôn tìm cách làm lợi cho sức khỏe, tinh thần của người khác, chúng sinh khác.

Và một thói quen nữa là: bất kể cái gì làm hại cho sức khỏe, tinh thần của chúng sinh khác, thì mình hạn chế làm.

Trích Trà đàm “Hỏi đáp về thực hành thiền và tâm linh” – Nha Trang, tháng 5/2018.

***

🌼 Bạn có thể tìm thấy bản đầy đủ tại link sau:
Ghi âm:      Tại đây.
Bản PDF:    Đang cập nhật

🌼 Danh sách toàn bộ các buổi trà đàm có thể tìm thấy: Tại đây.

🌼 Download Trà Đàm Trong Suốt App tại đây