Năng lực chuyển hóa của cơn giận vị tha

Cơn giận có năng lượng phá hủy, tiêu diệt. Nhưng khi hiểu và biết cách chuyển hóa thì cơn giận sẽ trở thành bông hoa đẹp.

Cơn giận vị kỷ chắc chắn đau khổ vì giận chỉ để thỏa mãn cái tôi của mình. Cơn giận vị tha thì tốt bởi nó giúp được người khác.

Cơn giận, nếu chiếu vào đúng chỗ, sẽ tiêu diệt cái xấu. Giận để giúp chính là biểu hiện của lòng từ bi, bởi cơn giận có năng lực giúp người mạnh gấp 100 lần bình thường. Nếu nói lời hiền lành, người ta không nghe, nhưng khi nổi giận đúng lúc, quát đúng chỗ, người ta sẽ nghe mình.

Nếu chúng ta có thể biến mọi cơn giận vị kỷ thành cơn giận vị tha giúp người, thì sân hận không còn xấu nữa mà trở thành bông hoa đẹp.

Trích Trà đàm: “Sân hận là một bông hoa đẹp” – Sài Gòn, 2012
***
🌼 Bạn có thể tìm thấy bản đầy đủ tại link sau:
Ghi âm:      Tại đây.
Bản PDF:    Tại đây.

🌼 Danh sách toàn bộ các buổi trà đàm có thể tìm thấy: Tại đây.

🌼 Download Trà Đàm Trong Suốt App tại đây