Nghe chuông ở Mani

Nghe mà chẳng thấy cái được nghe
Nghĩ mà chẳng có cái nghĩ về
Nhìn mà chỉ tựa trăng trên nước
Nhảy vào biển lửa vẫn rất phê!

❤,
Trong Suốt
Nghe chuông ngọc ở Mani Decor, ngày 07/05/2023