Phật quả sẵn có ở đây rồi

Trên màn hình trống không của Pháp thân
Mọi thứ sinh khởi liên tục
Như những tia sáng toả ra trên bầu trời
Mỗi khoảnh khắc chúng sinh ra, chúng liền tự giải thoát

Sự sáng tỏ cũng chính là Báo thân, liên tục và luôn hiện hữu
Sự toả chiếu và tự giải thoát không thể tạo ra bất kỳ vấn đề gì là Hoá thân

Sự hợp nhất, không thể phân chia, không thể tách rời của tam thân là bản chất của thực tại
Chúng tự có sẵn tại đây không cần phải tìm ở nơi nào khác

Xin tỏ lòng thành kính tới ngài, Đức Phổ hiền Như Lai, đại toàn thiện tự nhiên

Mong cho sự nhận ra này luôn an trụ, không lay động bởi bất cứ hoàn cảnh nào
Vì bất cứ điều gì xảy ra cũng không khác với Người, trạng thái toàn thiện tự nhiên
Thật diệu kỳ!

,
Trong Suốt

Tối ngày 04/09/2014, trên một chuyến tàu tại Trung Quốc.

Dịch từ bản tiếng Anh bởi Hồng Minh Trang.

Xem bản tiếng Anh tại đây