Sống thế nào trong thời đại thực phẩm bẩn và môi trường ô nhiễm?

Hỏi: Trong thời đại thực phẩm bẩn và môi trường sống ô nhiễm thì ăn uống, hít thở, tập luyện như thế nào để vẫn đảm bảo có sức khoẻ mà không phải lo lắng, sợ hãi?

Thầy Trong Suốt: Đã là thời thực phẩm bẩn thì tránh cũng chẳng tránh được. Bởi vì những người trồng trọt, có bao nhiêu người có ý thức đâu, ít lắm. Kể cả nhà có người ung thư rồi cũng không có ý thức, họ vẫn cầm bình thuốc sâu, phụt ầm ầm. Xong rồi bán cho mọi người ăn đấy. Hà Nội thì ô nhiễm nhất Việt Nam, chắc là nhất nhì Châu Á, nên không thoát được đâu! Mình sinh vào đất nước này, mình sẽ phải cộng nghiệp, chia sẻ nghiệp với đất nước này.

Tuy nhiên có một nguyên tắc mọi người có thể áp dụng được là:

1. Sống biết đủ

Mình tiêu xài càng nhiều, thực phẩm bẩn vào người càng nhiều, nên mình tiêu xài vừa thôi, ăn uống vừa thôi. Mình sống một cách biết đủ. Thực ra chất gây ung thư không chỉ trong thực phẩm bẩn đâu, mà có thể đến từ những đồ mình mặc trên người này luôn. Các chất gây ung thư có trong tất cả môi trường sống của mình. Nên là mình biết đủ. Nói một cách dễ hiểu là mình sống đơn giản, tiêu xài ít đi, tiêu thụ hạn chế thôi.

2. Hiểu là nghiệp thì không tránh được

Nếu nhân quả là ung thư đến thì vấn đề của mình không phải là tránh ung thư, không phải là làm thế nào để sống thật lâu hơn. Vật chất thì do nhân quả, mình khó tránh lắm. Ai cũng thế, bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào, không ai biết. Vấn đề là mình đối diện với nó mà không sợ hãi – đấy là tinh thần. Mình có thể có tinh thần không sợ hãi, lạc quan, bình tĩnh.

Chấp nhận
Bệnh tật là một sản phẩm rất tự nhiên của nhân quả, nên mình chấp nhận nó một cách rất bình thường, thay vì việc mình cho nó là bất thường đối với thế giới.

Ai chẳng có bệnh, bệnh nặng, bệnh nhẹ – bệnh là tác phẩm của nhân quả, có gì mà phải sợ? Nên mình không còn phải căng thẳng bởi ung thư nữa – “Không biết món ăn này có bị ung thư không nhỉ?”. Nếu đã có nghiệp bị ung thư thì ung thư, thế thôi! Ăn hay không ăn cũng bị ung thư mà. Không ăn món đấy thì cũng bị ung thư, mà ăn món đấy cũng bị ung thư. Nên mình thả lỏng bên trong mình ra.