Tình yêu có trí tuệ là tình yêu thật sự

Hỏi: Theo anh thì yếu tố gì là quan trọng nhất trong tình yêu ạ? Nó có tuyệt đối không hay mỗi người có một tiêu chuẩn khác nhau?

Thầy Trong suốt: Tình yêu có hai kiểu, một kiểu như anh vừa nói là Xúc – Thọ – Ái -Thủ- Hữu, thì trong cách nhìn của anh đó không phải là tình yêu, nó chỉ là một sự ràng buộc do nhân duyên kéo hai người vào nhau. Nhưng cái đấy nó giúp mình học được nên nó vẫn quý. Câu chuyện rất quý vì mình yêu một người, mình ở gần người ta, mình có tương tác với người ta, đau khổ, hạnh phúc… Nó rất quý vì nó là phương tiện để học cực kỳ tốt. Một bài học rất quý trong tình yêu. Nhưng đó chưa phải là tình yêu thật sự.

Tình yêu mà có trí tuệ là thực sự. Tình yêu có trí tuệ thì nó không có quá trình như thế. Ví dụ mình sẽ không có ý muốn sở hữu người kia, vì mong muốn sở hữu người kia là do mình dựa trên một quan niệm sai lầm là tôi sở hữu – có cái của tôi.

Trích Trà đàm: “Cái tôi trong tình yêu” – Hà Nội, 2012.

***

🌼 Bạn có thể tìm thấy bản đầy đủ tại link sau:
Ghi âm:      Tại đây.
Bản PDF:    Tại đây.

🌼 Danh sách toàn bộ các buổi trà đàm có thể tìm thấy: Tại đây.

🌼 Download Trà Đàm Trong Suốt App tại đây