Tình yêu! Đừng trông mong nữa!

Bạn làm người ta hài lòng, người ta yêu. Làm mất lòng, người ta không yêu nữa. Quá mất lòng sinh căm hận nhau.

Vì thế đừng hi vọng vào cái tình yêu ấy, vào con người ấy. Không có một cái gì bền chắc, tốt thực sự ở đấy cả. Nó chỉ là câu chuyện để mình học được gì từ đấy để tiến bộ. Hi vọng vào tình yêu này, con người này, bạn sẽ thất vọng.

Thế thì còn hi vọng gì vào cái đấy? Sự thật mà. Sự thật nó rất là đắng. Mình chỉ nên coi đó là câu chuyện đang diễn ra. Nên nghĩ thế.

Tình yêu hay các loại tình cảm khác cũng thế thôi. Sự tôn trọng, ngưỡng mộ của người khác, sự ca ngợi từ người khác, sự thân thiện của người khác,… như bàn tay này, lật cái là mất hết. Đừng đặt hi vọng, đừng trông mong vào tình yêu ấy. Đấy mới là sống có hiểu biết.

Trích buổi nói chuyện: “Thầy Trong Suốt kể chuyện đi Mỹ” – Hà Nội, 2016

***

🌼 Danh sách toàn bộ các buổi trà đàm có thể tìm thấy: Tại đây.

🌼 Download Trà Đàm Trong Suốt App tại đây