Tình yêu luôn ở đây

Mặt trời đang ở đây, nhưng tạm thời bị mây che khuất. Tình yêu đang ở đây, nhưng cũng bị những đám mây che mất khiến tôi không nhận ra sự hiện diện của nó.

Mặt trời không thể làm mình đau khổ được. Đau khổ xuất hiện bởi cái che giữa mình với mặt trời (Đau khổ đến từ những đám mây). Thứ mình phải nhận ra là đám mây. Mình phải hiểu rằng, đám mây bao giờ cũng là tạm thời, một lúc rồi sẽ tan. Tất nhiên, mây có thể che rất lâu, như có những người hận nhau mấy chục năm, thậm chí đến trọn đời, nhưng rồi đến lúc nào đấy sẽ tan, không đời này thì đời sau sẽ tan.

Các đám mây ghét bỏ, nhầm lẫn là những đám mây che phủ mất ánh nắng mặt trời, rồi cũng sẽ tan hết. Tình yêu có khả năng làm tan các đám mây. Đấy là sức mạnh của tình yêu.”

Trích trà đàm: “Tình yêu luôn ở đây” – Hà Nội 2014.

***
Bạn có thể tìm thấy bản đầy đủ tại link sau:

Ghi âm: https://trongsuot.com/files/Tinh_yeu_luon_o_day.MP3
Đánh máy: https://trongsuot.com/files/Tinh_yeu_luon_o_day.pdf

Danh sách toàn bộ các buổi trà đàm có thể tìm thấy ở đây:
https://trongsuot.com/tra-dam-trong-suot/

🌼 Download Trà Đàm Trong Suốt App tại đây 
🌼 
Link IOS: https://itunes.apple.com/app/id1251042070
🌼 Link Android: https://play.google.com/store/apps/details