Tình yêu và tình dục

Khi thân thể hai người, vốn có vẻ tách rời nhau, muốn hoà làm một – đó là tình dục
Khi tâm hồn hai người, vốn có vẻ tách rời nhau, muốn hoà làm một – đó là tình yêu
Khi thân thể, tâm hồn không còn tách biệt với mọi người, mọi vật xung quanh, tất cả hoà thành một thể,
đó là Tình thương
Khi thân thể, tâm hồn, mọi người, mọi vật đều trống rỗng, không có thật, đó là Trí tuệ.

Người còn lấm bụi làm mọi thứ cho riêng mình để nếm trải tình dục hoặc tình yêu
Người đã trong suốt hành động hoàn toàn vì người khác trong Tình thương và Trí tuệ.

Nếu bạn có duyên đọc được những dòng này
Bạn đang trên con đường trở về Nhà
Con đường nhận ra sự thật và giúp đỡ mọi người
Hạt giống đã gieo rồi sẽ nở
Dù bạn biết hay không biết

Yêu quý bạn,
Trong Suốt
❤️

*

SEX & LOVE

When two bodies, appear to be separated, seeking union, I call it Sex
When two minds, appear to be separated, seeking union, I call it Love
When body, mind, I and others, all become insparable in oneness, I call it Compassion
When body, mind, I and others, all are empty and unreal, I call it Wisdom.

The muddy ones strive to do everything for themself to experience Sex and Love
The transparent ones naturally do everything for others in Compassion and Wisdom.

If you are reading these words
You are on the way home
The way of realizing the truth and helping others
The seed has been sown and will bear fruit.

Love you,
Trong Suốt