Vô thường và ngày tận thế

Bất kỳ sự kỳ vọng nào, cũng đến từ sợ hãi.
Bất kỳ sự sợ hãi nào, đều dẫn đến phóng đại.
Bất kỳ sự phóng đại nào, sẽ dẫn đến sai lầm.

Tất cả những sự đó đều có thể xảy ra với tất cả chúng ta, vì nó bắt nguồn từ mong muốn nó phải theo cách của tôi.

Bất kỳ cái gì trên đời này, dù nghe có vô lý đến mấy đi nữa, thì đều có thể xảy ra, và đấy chính là chân lý rất cơ bản của vũ trụ này – là điều gì cũng có thể xảy ra.

Ai trong chúng ta đều có rất, rất nhiều ngày tận thế. Vậy bạn có muốn biến ngày tận thế của mình thành một ngày đơn giản – chấp nhận nó như một cách tự nhiên của nhân quả?

Trích Trà đàm “Vô thường và ngày tận thế” – Hà Nội, 2012

***

🌼 Bạn có thể tìm thấy bản đầy đủ tại link sau:
Ghi âm:      Tại đây.
Bản PDF:    Tại đây.

🌼 Danh sách toàn bộ các buổi trà đàm có thể tìm thấy: Tại đây.

🌼 Download Trà Đàm Trong Suốt App tại đây